MERKEUENIGHET: Stiftelsen Miljømerking vil ikke ha sølv og kobber i vannet. Scandic står bak storparten av de svanemerkede hotellene i Norge og er klare til å bevise hvorfor vannbehandlingen er nødvendig.
MERKEUENIGHET: Stiftelsen Miljømerking vil ikke ha sølv og kobber i vannet. Scandic står bak storparten av de svanemerkede hotellene i Norge og er klare til å bevise hvorfor vannbehandlingen er nødvendig.

Stiftelsen Miljømerking om vannbehandling:
Hoteller kan miste svanemerket

Hoteller som bruker vannbehandlingsmidler, må regne med å miste svanemerket sitt. Det gjelder først og fremst Scandic, som kommer til å lage nye risikoanalyser for å vise at legionellabehandlingen er nødvendig.

Published Last updated

Hotellene behandler vannet for å hindre legionella og spare energi. Nå kan legionellabehandlingen bety at Scandic-hoteller mister svanemerkingen. Foreløpig er forslaget bare på vei ut på høring, men Stiftelsen Miljømerking går uansett gjennom kravene sine og strammer dem inn hvert tredje til femte år.

– Ikke behov

– I det kommende forslaget til reviderte krav foreslår vi å forby vannbehandling som renser alt vann inn til virksomheten. Dette er fordi vi har fått informasjon om at flere virksomheter i Norge benytter kjemikalier og biocider til behandling av alt vann inn til virksomheten, uten at det er dokumentert behov for det, sier kommunikasjonsrådgiver Gro-Ellen Linnås.

Da snakker hun om vannbehandling med kjemikalier.
– Vannet som leveres i Norden, er allerede renset, trygt og av god kvalitet, sier hun.

Derfor vil ikke Miljømerking at hoteller og restauranter som er svanemerket, skal behandle vannet sitt med biocider og kjemikalier – med mindre det er helt spesielle forhold som gjør det nødvendig.

– Skadelige kjemikalier

– Vannbehandling som gjøres på alt vann inn til en virksomhet, fører til at alt drikkevann og vann til matlaging inneholder mer skadelige kjemikalier enn nødvendig. Dette ønsker vi å unngå – slik også Norsk Vann og andre vannfaglige miljøer i Norden gjør.

- Vi frykter også at økt forekomst av biocider og tungmetaller, som sølv- og kobberioner i vannet, kan bidra til økt antibiotikaresistens, sier Linnås.

Hun viser til at alle som forebygger legionella med kjemikalier i vannet, skal basere seg på en risikovurdering. Det fastslår den norske forskriften om miljørettet helsevern. Derfor vil Miljømerking forby denne typen vannbehandling med mindre det er gjort en risikovurdering som sier at det er behov for tiltak for å forebygge mot legionella. Og om det er behov for å forebygge, så må kjemikaliene tilfredsstille strenge krav.

Scandic vil protestere

De aller fleste hotellene og restaurantene som er svanemerket i Norge, er en del av Scandic-kjeden. Av 173 hotell- og konferansesentre som har klart å få miljømerket, tilhører 160 Scandic. Wendel-Ueli Holdener, som er direktør for tekniske tjenester i kjeden, er klar for å vise hvorfor det er nødvendig å legionellabehandle vannet på hotellene.

– Vi har vært i diskusjon med Stiftelsen Miljømerking og diskutert våre behov i denne saken, forteller han. Når forslaget kommer på høring, vil Scandic svare med egne risikoanalyser.

Holdener kan ikke si ennå hva Scandic kommer til å gjøre til slutt, men kjeden ser på svanemerket som en viktig rettesnor for virksomheten.
– Foreløpig avventer vi resultatet av høringen før vi gjør videre konklusjoner i saken, sier han.