UTVIDER: De er på jakt etter nye kolleger og åpner et kontor til på Sørlandet – fra venstre VVS-rådgiver Katrine Rasmussen Ekeland, kontorleder Camilla Espedalen og gruppeleder Sindre A. Solheim.
UTVIDER: De er på jakt etter nye kolleger og åpner et kontor til på Sørlandet – fra venstre VVS-rådgiver Katrine Rasmussen Ekeland, kontorleder Camilla Espedalen og gruppeleder Sindre A. Solheim.

ARBEIDSLIV

Jakter medarbeidere

KRISTIANSAND: De åpner nytt kontor i sør og rekrutterer 50 nye medarbeidere i nord. Men først og fremst arbeider Norconsult på tvers av kontorene.

Published

– For at vi skal lykkes, må vi jobbe på tvers av geografien. På de aller fleste oppdragene i Kristiansand og Porsgrunn jobber vi med medarbeidere fra andre kontorer, sier Camilla Espedalen.

Hun er kontorleder for Norconsult i Kristiansand. Nå åpner konsernet kontor også mellom Kristiansand og Porsgrunn – nærmere bestemt i Arendal.

Kommuneavtaler

– Vi har tradisjonelt hatt flest jobber rundt Kristiansand og kanskje litt vestover. Men vi har absolutt kunder østover i Agder allerede, sier Espedalen.

Hun trekker blant annet frem rammeavtaler med kommunene Lillesand og Arendal.
– Rammeavtaler er veldig viktige kontrakter for oss. De er langsiktige, og vi er opptatt av å forstå hva som er viktig for kunden og for kundens kunder, understreker hun.

I kommunene kan bestillerne være for eksempel VA-avdelingen eller driftsavdeling, og oppdragene kan handle om alt fra utfordringer med en varmepumpe til vurdering av energiløsninger eller radon. Eller, selvsagt, om noen av de andre fagene som Norconsult håndterer – Kristiansand-kontoret er for eksempel stort på infrastruktur og samferdsel.

Lokale på tvers

Camilla Espedalen forteller om en hverdag der det er viktig å være lokalt til stede der hvor kundene er og der hvor medarbeiderne bor, selv om teamene settes sammen på tvers av geografiske skiller. Den måten å arbeide på gjør også at det ikke er noe problem å hospitere på et annet kontor enn det vanlige.

– Vi legger vekt på den frie flyten av humankapitalen vår. Vi har ingenting annet å selge enn det som er i hodene våre, sier hun.

Kontoret i Kristiansand har passert 40 medarbeidere. Det går fort til det blir ti i Arendal. Konsernet opererer ikke med stillingshjemler – det er markedet og tilgangen på oppdrag som avgjør når det ansettes flere.

Studentvinner

– Når vi legger ut stillingsannonser, får vi nesten alltid nyutdannede søkere. Vi er veldig fornøyde med å bli Norges mest attraktive arbeidsgiver for studentene, sier Espedalen.

Etter at 11 000 studenter har sagt meningen sin, er nemlig Norconsult pekt ut som bransjens mest attraktive arbeidsgiver.

– Det er utrolig viktig å få inn nyutdannede. De har med seg veldig «up to date»-kunnskap. Spesielt om digitale verktøy. I tillegg får vi søkere fra andre rådgivende selskap, gjerne fra det offentlige, fra akademia og fra entreprenørbransjen, forteller hun.

50 nye i nord

I den andre enden av landet søker selskapet etter 50 nye medarbeidere i de fleste ingeniørfagene. De skal rekrutteres til tolv kontorer fra Mosjøen til Kirkenes. I en pressemelding forteller regiondirektør Roy Nyheim at arbeidsmåtene under pandemien blant annet har ført med seg at flere har lyst til å flytte hjem til Nord-Norge.

Fremdeles er det fornybar energi og grønt skifte som er de viktige trendene.
– Det gjelder ikke bare VVS – det er også i fokus i andre fag, sier Camilla Espedalen.

Hun trekker frem materialgjenvinning og gjenbruk som eksempel på hvilken retning det grønne skiftet går.

Powered by Labrador CMS