Lin Christin Standal Hjelle, konserndirektør for eiendomstjenester og rådgivning i BOB.
Lin Christin Standal Hjelle, konserndirektør for eiendomstjenester og rådgivning i BOB.

Fagutdanner alt driftspersonell til byggdriftere

Å drifte et bygg er ikke hva det en gang var. Derfor har BOB satt i gang et utdanningsløp hvor alt driftspersonell skal ende opp med fagbrev som byggdriftere.

Published

– Fem av våre 34 byggdriftere har gjennomført utdanningen og 17 stykker holder på. De resterende 12 står for tur. Målet vårt er at alt driftspersonell skal ha en fagutdannelse som byggdriftere, sier Lin Christin Standal Hjelle, konserndirektør for eiendomstjenester og rådgivning i BOB.

Trenger en tilleggskompetanse

BOB er Vestlandets største boligbyggelag. De er forretningsfører for 575 boligselskaper og har 70.000 medlemmer. Det som kanskje ikke er like kjent er at de også er en stor eiendomsforvalter, både av boligene som er bygget av BOB og andre kunder, men også av næringsbygg.
– I tillegg til å forvalte de vel 575 boligselskapene, så drifter og forvalter vi cirka 900.000 kvadratmeter næringsbygg i Bergen, sier Hjelle.

Det gjør BOB til den største eiendomsforvalteren i Bergen, men også en betydelig aktør i nasjonal sammenheng. For to år siden satte de i gang et utdanningsløp for å øke kompetansen til selskapets allerede dyktige medarbeidere.
– Bakgrunnen var ganske enkelt en erkjennelse av at et bygg er ikke lenger hva det en gang var. Næringsbygg har de siste årene blitt stadig mer teknisk avanserte og den samme utviklingen ser vi nå i boligsegmentet. Det er derfor ikke nok å ha en fagutdannelse, gjerne som tømrer eller rørlegger, man trenger også en teknisk tilleggskompetanse, sier Hjelle.

Praksis i avanserte bygg

Som sagt så gjort. BOB gikk derfor i 2018 gang med å skreddersy et eget utdanningsopplegg for driftspersonellet i selskapet. Opplegget følger gjeldende læreplan og selskapet har lagt stor vekt på å hente inn dyktige forelesere fra ledende aktører i bransjen. Det hele munner ut i en offentlig godkjent fagprøve og et fagbrev som byggdrifter.

– Å drifte et moderne bygg krever kunnskap om alt fra varme- og ventilasjon til energiledelse, smart-teknologi, sikkerhetssystemer, låssystemer og heisanlegg. Kompetansebehovet er enormt, og det blir stadig større, sier Hjelle.

En viktig del av opplegget er derfor praksis. BOB drifter blant annet en del av DNBs eiendommer i Bergen. En del av eiendommene er moderne bygg med avansert teknologi. – Vårt driftspersonell er allerede svært godt kvalifisert, men utdannelsen gir dem en teoretisk og teknisk tyngde som er viktig. Kombinert med praksisen i moderne bygg får de en oppdatert faglig kompetanse som er viktig både for dem og oss, sier Hjelle.

Vanskelig å finne kvalifisert personell

Noe av årsaken til at BOB gikk i gang med å utdanne eget personell er også at de opplever det som vanskelig å finne kvalifisert personell i markedet.
– Byggdrifterutdanningen er ganske ny, og derfor er det naturlig nok vanskelig å finne så mange med slikt fagbrev. Alternativet blir derfor å gjerne ansette medarbeidere med andre fagbrev eller ufaglærte. Så langt har derfor det beste alternativet vært å utdanne de folkene vi trenger selv, sier Hjelle.

Powered by Labrador CMS