GODKJENT: Bacsan er godkjent for legionellabehandling, understreker Borgar Lorvik – her med Norsk Vannteknologis testrigg på hovedkontoret i Moss. Mattilsynet bekrefter at godkjennelsen er på plass.
GODKJENT: Bacsan er godkjent for legionellabehandling, understreker Borgar Lorvik – her med Norsk Vannteknologis testrigg på hovedkontoret i Moss. Mattilsynet bekrefter at godkjennelsen er på plass.

- Derfor nekter vi å sende dokumentasjon til Kompa

Bacsan er godkjent, men leverandøren Norsk Vannteknologi vil ikke sende dokumentasjon til Kompa, som har satt opp liste over godkjente kjemikalier. Daglig leder Borgar Lorvik betrakter firmaet som en konkurrent fordi hovedeier Van Ha Doan eier selskap sammen med Sanosil-sjef Eivind Hesjadalen.

Published Last updated

Bacsan er til vurdering hos Mattilsynet, og godkjennelsen «kan ikke bekreftes». Det står det i tabellen som Kompa har satt opp på sin hjemmeside over hvilke kjemikalier som er godkjent til legionella.

Det er feil: – Bacsan er godkjent, men vi vil ikke sende dokumentasjonen til Kompa, melder Borgar Lorvik.

Han peker på felles historie og felles selskaper mellom Kompa-sjef Van Ha Doan og Sanosil-sjef Eivind Hesjadalen.

Godkjent siden 2009

– Vi er trygge på løsningen vår. Vi er rimelige, men vi leverer en løsning som funker. Vi har vært godkjent siden 2009, sier Lorvik.

– Det betyr at vi har kunder som har brukt Bacsan i over ti år.

Anna Mehl i Mattilsynet bekrefter godkjennelsen.
– Bacsan står på Mattilsynets liste. Så har de søkt re-godkjenning som ikke er behandlet ennå, forteller hun. Alle midler må godkjennes på nytt hvert tiende år. Dermed er det ren rutine at Bacsan er til ny behandling nå, ti år etter den opprinnelige godkjennelsen.

I tillegg må stoffene som brukes, være godkjent etter artikkel 95 i EUs biocidforordning. Også den godkjennelsen har Bacsan på plass.

– Konkurrent

Etter en rekke saker på Nemitek.no om et uoversiktlig marked for legionellabehandling, lagde konsulentfirmaet Kompa en oversikt over hvilke kjemiske produkter som faktisk er godkjent. Norsk Vannteknologi ville ikke sende over dokumentasjon til firmaet, men Nemitek.no har sett dokumentasjonen.

– Jeg konkurrerer mot Kompa på risikovurderinger, og jeg konkurrerer mot den bedriftsstrukturen de har, sier Borgar Lorvik.

I møter med kunder, deriblant Olav Thon Gruppen mener han at Kompa har vært inne som konsulenter og anbefalt Sanosil fordi de to selskapene har bindinger til hverandre.

– I møtene har de nektet for at de har bindinger. Da har jeg tatt frem Purehelp, sier Lorvik. Purehelp er en nettside der du kan sjekke blant annet hvem som eier norske aksjeselskaper.

– Kunder betaler for å få et råd som er uavhengig og får ikke det de har betalt for, hevder han.

– Så får jeg spørsmål om å oppgi hvor mine leverandører har sitt «Letter of Access» fra. Det er ikke ting jeg har tenkt å dele med Kompa, sier han. «Letter of Access» er et av dokumentene som ligger bak en tillatelse til å tilsette kjemikalier til vannet.

Her er eierinteressene:

Her er grunnene som Borgar Lorvik peker på, til at han mener Kompa representerer Sanosil, som leverer to av de tolv kjemiske legionellaproduktene på det norske markedet:

  • Van Ha Doan er daglig leder og styreleder og eier 90 prosent av Kompa gjennom sitt firma Devino Invest.
  • Eivind Hesjadalen er daglig leder og styreleder og eier 90 prosent av Sanosil Norge gjennom sitt firma Hesjadalen Invest.
  • Sammen eier Devino Invest og Hesjadalen Invest (50 prosent hver) de to aksjeselskapene Javino og F&M Miljøkjemikalier.
  • Javino er et rådgivningsfirma som ikke har hatt inntekter siden det startet opp i 2009. Van Ha Doan er styreleder, og firmaet har adresse hjemme hos Eivind Hesjadalen.
  • F&M Miljøkjemikalier, med en omsetning på 3,2 millioner kroner og et resultat før skatt på 570 000 i siste avgitte regnskap, selger blant annet rensekjemikalier for vannbårne energisystemer.
  • Frem til 23. september var Eivind Hesjadalen registrert i Brønnøysund med at han kunne signere på vegne av Kompa.

Avviser samarbeid

Både Van Ha Doan og Eivind Hesjadalen avviser at de har noe samarbeid.

– Vi startet og drev Norkjemi frem til det ble solgt i 2013. Etter dette valgte jeg å starte Kompa for å jobbe med fag og rådgivning, ikke produktsalg, sier Van Ha Doan.

– I likhet med mange rådgivere har jeg erfaring fra leverandørsiden, fra Norkjemi og Mitco.

– Listen inneholder kjemiske produkter som har artikkel 95-godkjenning og godkjenning fra Mattilsynet. Alle leverandørene har fått samme forespørsel om å sende inn dokumentasjon til oss, og ingen produkter eller leverandører markedsføres mer enn andre, sier han.

Van Ha Doan har forståelse for at folk reagerer på at de to har samarbeidet tidligere:

– Vi eier F&M sammen, men selskapet selger bare kjemikalier til et antall faste kunder offshore. Selskapet har ingen annen aktivitet og driver ikke markedsføring, sier han.

Han forklarer at Hesjadalen signerte på vegne av Kompa fordi han hjalp til med å stifte aksjeselskapet.

– Jeg hjalp ham med råd om kjemi, og han hjalp meg med det finansielle. Der er det mange ting som jeg ikke kan, sier han.

– I Kompa jobber mange rådgivere uten relasjon til Eivind. Dokumentasjonen vi utarbeider, er alltid kvalitetssikret av andre i systemet, sier Van Ha Doan.

Han forteller at også Enwa, Canes, Apurgo og Norkjemi er blant selskapene som har brukt Kompas rådgivningstjenester.

Sanosil: – Ingenting å skjule

Eivind Hesjadalen reagerer på samme måte:

– Jeg skjønner jo at folk ønsker å prøve å påstå noe slikt, men det stemmer ikke. Tidligere eide vi Norkjemi sammen, og da vi solgte det, eide vi fortsatt F&M. Det er et selskap som selger kjemikalier til offshoreindustrien. Jeg driver Sanosil, han driver Kompa, og vi har ingen økonomi sammen, sier Hesjadalen.

At han signerte på vegne av Kompa, forklarer han med at han er utdannet økonom og hjalp til med noen ting som skulle leveres i Altinn.

– Vi har ingenting å skjule, og i en liten bransje kan vi ikke unngå at folk kjenner hverandre. Men det er mye skuling på hverandre i bransjen, sier Eivind Hesjadalen.