FAST ANSATT: Marius Koldre skriver at KK Rør ikke har noe å gjøre med de tidligere sakene han har vært innblandet i. Papirene som er sendt inn til DiBK viser at han er ansatt på full tid som faglig leder i firmaet.
FAST ANSATT: Marius Koldre skriver at KK Rør ikke har noe å gjøre med de tidligere sakene han har vært innblandet i. Papirene som er sendt inn til DiBK viser at han er ansatt på full tid som faglig leder i firmaet.

Koldre tilbake med nytt firma

De forrige firmaene til Marius Koldre gikk konkurs og fikk slakt for elendig arbeid. Nå er han tilbake som faglig ansvarlig i nytt firma. Koldre selv truer Nemitek.no med søksmål.

Published Last updated

Bak firmaet KK Rør i Asker står Tom Koldre. Han er ikke utdannet rørlegger. Det er derimot sønnen hans, Marius Koldre, som du har lest om i en rekke saker de siste to årene. Felles for sakene: Misfornøyde kunder, dårlig håndverk og økonomisk kluss.

Truer med søksmål

Marius Koldre truer Nemitek.no med søksmål hvis vi sverter firmaet til faren hans:

– Han ønsker ikke å dras inn i disse sakene. Dette angår ikke ham. Hans navn og firma har ingenting med disse gamle sakene å gjøre. Svertes firmaet eller hans navn, vil han gå til søksmål, skriver Marius Koldre i en SMS som advokaten hans, Ali Reza Afshar, har videresendt.

Ifølge registrene i både bransjen og staten er det likevel ingen tvil om at det er Marius Koldre som har det faglige ansvaret i KK Rør.

Godkjennelser

Fagrådet for våtrom har KK Rør på listen over godkjente våtromsbedrifter, med Marius Koldre som kontaktperson.
– KK Rør er bare godkjent våtromsbedrift for prosjektering gjennom Fagrådet for våtrom, forteller daglig leder Cato Ove Karlsen.

KK Rør har også sentral godkjenning. Da bedriften søkte om sentral godkjenning for ansvarsrett, ville ikke Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) innvilge søknaden før bedriften hadde dokumentert at den har en faglig leder som er fast ansatt. Derfor sendte KK Rør ansettelseskontrakten og svennebrevet til Marius Koldre som dokumentasjon.

Fast ansatt i KK Rør

– I søknaden om sentral godkjenning skal foretaket dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til utdanning og praksis som er tilpasset godkjenningsområdet det søkes om. For godkjenningsområdet utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 er utdanningskravet fag- eller svennebrev, for eksempel innen rørleggerfaget. I tillegg må foretaket dokumentere at faglig ledelse har 2 års relevant praksis etter endt utdanning, forklarer kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen i DiBK.

– Når det gjelder utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1, må foretaket kunne vise til at det har erfaring med nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner i for eksempel enebolig, tomannsbolig, rekkehus eller kjedehus, eller i mindre bygninger for publikum og arbeidsbygninger, sier hun.

Droppet lønnstrekk

Så langt direktoratet vet, er Marius Koldre fremdeles faglig leder i KK Rør.

– Foretak med sentral godkjenning plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer som har betydning for godkjenningen. Foretaket må blant annet opplyse om permanente endringer i foretakets kompetanse som fratredelser eller oppsigelser, sier hun.

Det var også KK Rør som skulle trekke i lønna til Marius Koldre da han inngikk forlik med en kunde i forliksrådet i Lillehammer tidligere i år. Koldre skulle betale tilbake 195 000 kroner av de 650 000 som kunden mente at det kostet da et av Koldres tidligere firmaer gjorde dårlig arbeid i leiligheten hans.

Ifølge kunden har fristen gått ut for de fire månedlige trekkene i lønn, uten at han har sett en krone av pengene.

NB: Tom Koldre eier og leder og Marius Koldre er faglig ansvarlig i firmaet KK Rør på Vettre i Asker. Firmaet KK Rør i Stavanger – Kalle og Kjetils Rør – er et helt annet firma som ikke har noe med firmaet i Asker å gjøre.

Powered by Labrador CMS