KURS: UTFASING AV ULIKE KJØLEMEDIER OG FOSSILT BRENSEL

Nytt kurs i utfasing av ulike kjølemedier og fossil brensel gis av Gert Nielsen. Det er viktig å ha god forståelse for hvordan vi kan erstatte dagens løsninger best mulig.

Published

Stavanger 06.02Scandic Stavanger ForusBjødnabeen 2Mo i Rana 20.02Scandic MeyergårdenFridtjof Nansens gate 24-28Trondheim 06.03Thon Hotel Prinsen Kongens gate 30Vestfold 27.03Lokasjon kommerHaugesund 07.02Thon Hotell SagaSkippergaten 11Bodø 21.02Thon Hotell Nordlys Moloveien 14Harstad 27.02Lokasjon kommerÅlesund 07.03Lokasjon kommerSørlandet 14.02Scandic SørlandetTravparkveien 14Tromsø 28.02Lokasjon kommer​Bergen 13.02Scandic Bergen City Håkonsgaten 2Hedmark 21.03Lokasjon kommer​Oslo 28.03Kuben yrkesarenaKabelgaten 10-12​Flere av de mest brukte kjølemediene som benyttes i varmepumper og kjølesystemer i dag er alene en vesentlig årsak til den globale oppvarmingen. Vi har krav på oss om å fase ut både kjølemedier/F-gasser med høy GWP (Global Warming Potensial) og fossil fyringsolje innen få år. Dette vil ha stor innvirkning på vår del av byggebransjen. 

Praktisk informasjon:

  • Målgruppe: Prosjekterende rørleggere , prosjektledere, byggdriftere og rådgivere
  • Tidspunkt: 08:30-16:00
  • Pris medlem: 3.490,- Rabattpris: Ved 3 eller flere deltakere fra samme firma får samtlige 30 % rabatt på kursprisen.
  • Pris student-medlem: 790,-
  • Pris øvrige: 4.990,-
Det er viktigere enn noen gang å ha god forståelse for hvordan vi kan erstatte dagens løsninger best mulig. Det europeiske F-gass direktivet vil i 2019 også gjøre seg gjeldende i Norge. Dette er alle dramatiske endringer for energi- og miljøteknikk i norske bygg.Hvordan kan vi håndtere disse endringene best mulig, og hvilke alternativer egner seg best? Gert Nielsen vil gjennom dette kurset gi deg en god innføring i disse problemstillingene og mulige løsninger.Klikk på din by for å melde deg på!!

GERT NILSEN

Gert Nielsen kommer opprinnelig fra Danmark, er utdannet akademiingeniør ved Aalborg Universitet og flyttet til Norge i 2000. Han har spesialisert seg i kuldeteknikk og termisk systemanalyse og er fagsjef termisk energiproduksjon i Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening. Gert er også engasjert i sitt rådgivningsfirma XRGY.​

Powered by Labrador CMS