Kurs-illustrasjonsbilde-nemitek

Kurs: Utfasing av ulike kjølemedier og fossilt brensel – Oppland

Flere av de mest brukte kjølemediene som benyttes i varmepumper og kjølesystemer i dag er alene en vesentlig årsak til den globale oppvarmingen. Vi har krav på oss om å fase ut både kjølemedier/F-gasser med høy GWP (Global Warming Potensial) og fossil fyringsolje innen få år. Dette vil ha stor innvirkning på vår del av byggebransjen.

Om kurset: ​
Det er viktigere enn noen gang å ha god forståelse for hvordan vi kan erstatte dagens løsninger best mulig. Det europeiske F-gass direktivet vil i 2019 også gjøre seg gjeldende i Norge. Dette er alle dramatiske endringer for energi- og miljøteknikk i norske bygg.

Hvordan kan vi håndtere disse endringene best mulig, og hvilke alternativer egner seg best? Gert Nielsen vil gjennom dette kurset gi deg en god innføring i disse problemstillingene og mulige løsninger.

​Meld deg på!

Påmelding

Agenda

 • Registrering og velkommen
  08:30
 • Kursstart
  09:00
   Del 1: Utfasninger flourerte (F) gasser
  • Betydningen av det nye EU-direktivet
  • Lovlighet
  • Nedtrappingsplan
  • Tilgang og etterspørsel
  • Fornuftige alternativer
  • Håndtering av brennbare alternativ​​
 • Lunsj
  12:00
 • Fortsettelse kurs
  12:30
   Del 2: Utfasninger oljefyr
  • Alternative energikilder
  • Kortreist energi
  • Infrastrukturutfordringer
  • Lavere effektbehov gjennom optimal drift
  • Utnyttelse av eksisterende utstyr
 • Hjemreise
  16:00

Påmelding