Kurs: Utfasing av ulike kjølemedier og fossilt brensel – Mo i Rana

AVLYST!

Flere av de mest brukte kjølemediene som benyttes i varmepumper og kjølesystemer i dag er alene en vesentlig årsak til den globale oppvarmingen. Vi har krav på oss om å fase ut både kjølemedier/F-gasser med høy GWP (Global Warming Potensial) og fossil fyringsolje innen få år. Dette vil ha stor innvirkning på vår del av byggebransjen.​

Det er viktigere enn noen gang å ha god forståelse for hvordan vi kan erstatte dagens løsninger best mulig. Det europeiske F-gass direktivet vil i 2019 også gjøre seg gjeldende i Norge. Dette er alle dramatiske endringer for energi- og miljøteknikk i norske bygg.

Hvordan kan vi håndtere disse endringene best mulig, og hvilke alternativer egner seg best? Gert Nielsen vil gjennom dette kurset gi deg en god innføring i disse problemstillingene og mulige løsninger.

​Meld deg på!


Agenda

 • 08:30
  Registrering og velkommen
 • 09:00
  Del 1: Utfasing av flourerte (F) gasser
  • Betydningen av det nye EU-direktivet
  • Lovlighet
  • Nedtrappingsplan
  • Tilgang og etterspørsel
  • Fornuftige alternativer
  • Håndtering av brennbare alternativ​​
 • 12:00
  Lunsj
 • 12:30
  Del 2: Utfasing av oljefyr
  • Alternative energikilder
  • Kortreist energi
  • Infrastrukturutfordringer
  • Lavere effektbehov gjennom optimal drift
  • Utnyttelse av eksisterende utstyr
 • 16:00
  Hjemreise

Påmelding