LEKKASJE: Omorganisering gjennom to år og en intern lekkasje ligger bak at Brødrene Dahl og kategorisjef Terje Ermesjø kaster ut varmepumpene fra Thermia og CTC fra lageret og sendte ut en pressemelding for å fortelle om det.
LEKKASJE: Omorganisering gjennom to år og en intern lekkasje ligger bak at Brødrene Dahl og kategorisjef Terje Ermesjø kaster ut varmepumpene fra Thermia og CTC fra lageret og sendte ut en pressemelding for å fortelle om det.

Brødrene Dahl varsler leverandørkutt

En rekke leverandører må belage seg på at Brødrene Dahl kaster dem ut fra lagrene. Isolasjon fra Glava og varmepumper fra CTC og Thermia er de første som forsvinner.

Published Last updated

– Det er en løpende prosess der vi setter ut segmenter på anbud, sier kategorisjef Terje Ermesjø.

Brødrene Dahl legger opp til å gå gjennom en og en varegruppe, se på dagens leverandører og dem som gjerne vil inn, velge ut noen som får fortsette og kvitte seg med produktene fra de andre.

Omorganisert

Det er uvanlig at en grossist sender ut pressemelding om at en leverandør eller to skal fjernes fra lagrene, slik som Brødrene Dahl gjorde for noen dager siden. I meldingen forteller Brødrene Dahl at varmepumpene fra Thermia og CTC ikke skal lagerføres lenger, at Thermia-produktene kastes ut så raskt som mulig og at CTC-pumpene selges ut, men ikke erstattes.

Kategorisjef Terje Ermesjø forklarer at det hele er en del av en lang historie. For nesten to år siden – 1. januar 2019 – omorganiserte Brødrene Dahl. Tidligere hadde selskapet tre markedsavdelinger. Nå er salg delt opp i fem kategorier i stedet.

– Så er det en del av kategorisjefens arbeid å se hele tiden på at vi har det riktige sortimentet og de riktige betingelsene, sier han.

Vil ikke ha åtte ti «like»

I praksis betyr det nye gjennomganger av alle leverandørene og alle produktene, og at noen skal ut:

– Vi har jobbet opp en veldig komplisert leverandørportefølje som gjør at vi har veldig mange tilbydere i samme segment. Vi kan være i den situasjon at vi har åtte–ti leverandører av det samme. Nå ser vi på prosesser som gjør at vi får frigitt plass og kapital på sentrallageret vårt, fastslår Ermesjø.

Resultatet er det som han omtaler som aktiv kategoristyring. I praksis betyr det færre leverandører, men at de som får fortsette, kan regne med å få selge flere forskjellige produkter – etter at varegruppene har vært ute på anbud. Det er nemlig slett ikke snakk om å smalne sortimentet, ifølge Brødrene Dahl selv.

Ut på anbud

– For eksempel kan det hende at vi tar støydempede avløpsrør og setter ut på anbud. Både nye og gamle leverandører blir involvert – vi har leverandører som står og banker på døren og vil inn. Da er de med i en prosess, så evaluerer vi og tar en beslutning, så informerer vi de involverte om valget, sier han.

Varmepumper er de første tekniske produktene som Brødrene Dahl har gått gjennom på denne måten. Nå blir det tettere samarbeid med Bosch og Vaillant.

Droppet Glava først

– Vi har allerede gjort tilsvarende valg på isolasjon, hvor Glava forlater Brødrene Dahl både på cellegummi og som standard rørisolasjon. Vi har erstattet med K-Flex og Paroc, forteller Ermesjø.

K-Flex kommer inn fra grossistens eget datterselskap Ventistål. Glava, på sin side, eies av Saint-Gobain-konsernet, og det gjør Brødrene Dahl, også.

Dermed er Terje Ermesjø opptatt av å forklare at det ikke er snakk om å velge leverandører – det er snakk om å velge produkter.
– Vi velger ikke Glava for Glavas skyld. Vi skal ha den isolasjonen som er bra for rørleggeren, sier han.

Kategorisjefen sammenligner med byggevarekjedene. Går du til en Monter-butikk, får du kanskje bare to merker elektroverktøy; du får ikke kjøpt alle merkene som er i markedet. Han har erfaring med akkurat det samme fra leverandørsiden, den gangen han solgte verktøy og festemateriell og Optimera ville ha færre leverandører av akkurat de produktene.

– Bredden ble bedre. Da kan den leverandøren som er partner, gå inn med flere artikler som gjør at butikkene er enda mer konkurransedyktige – i stedet for å ha tre helt like produkter, sier han.

Lekkasje hos Brødrene Dahl

Selve pressemeldingen kommer ut for å bøte på en lekkasje internt hos Brødrene Dahl, forteller Ermesjø:

– Det blir ofte rykter. Denne gangen lekket den interne informasjonen vår, og dermed fikk CTC den feil. Vi har hatt alle leverandørene inne til dialog, men så fikk spesielt CTC informasjonen feil, sier han og understreker:

– Vi ønsker et tett samarbeid med CTC på andre produkter. Vi ønsker fortsatt å ha berederne deres.

Leverandørene: Ikke dramatisk

Salgssjef Magnus Lövkvist i CTC bekrefter at det ble feil denne gangen:
– Det stemmer ikke helt, det som står i den pressemeldingen, heller. Det Brødrene Dahl skal gjøre, er at de ikke skal lagerføre varmepumpene våre på Langhus. Jeg vil ikke kommentere mer rundt dette akkurat nå, sier han.

Endring: I den opprinnelige versjonen av denne saken var det en uttalelse fra salgssjef Hans-Christian Francke i Thermia. Etter ønske fra Francke er uttalelsen slettet.
Endringen ble gjort 3. desember kl. 20:44.

Powered by Labrador CMS