GRUNDIG INSPEKSJON: Daglig leder i Rørhab Bergen, Henning Sæterdal-Walle, forteller at de alltid gjør grundige inspeksjoner før de går i gang med rørfonying.
GRUNDIG INSPEKSJON: Daglig leder i Rørhab Bergen, Henning Sæterdal-Walle, forteller at de alltid gjør grundige inspeksjoner før de går i gang med rørfonying.

– Bommer i kritikken av rørfornyingsbransjen

Rørhab Bergen reagerer på Gunnar Ludvigsens kritikk av rørfornyingsbransjen.

Published

– Han beskriver samtlige aktører i bransjen som både kyniske og useriøse. Kritikken faller på sin egen urimelighet, da vi som alle andre er tjent med å drive seriøst og gjøre jobben vår skikkelig, sier daglig leder i Rørhab Bergen, Henning Sæterdal-Walle.

Skjærer alle over én kam

I denne artikkelen går daglig leder i Rørlegger Sentralen i Oslo, Gunnar Ludvigsen, ut med hard kritikk av rørfornyingsbransjen. Han viser til et eksempel hvor rørfornying var blitt gjennomført, men hvor vannet fortsatt, på grunn av store svanker, ble liggende i røret.

Ludvigsen er på generelt grunnlag motstander av rørfornying, og mener at det i de fleste tilfeller er nødvendig å gjøre mer enn å fornye rørene fra innsiden.

Sæterdal-Walle reagerer på Ludvigsens beskrivelse av bransjen og mener at rørfornyingsbransjen, som resten av VVS-bransjen, hovedsakelig består av seriøse aktører.
– Han skjærer alle over én kam, og stempler en samlet bransje som useriøs, noe som selvsagt ikke stemmer, sier Sæterdal-Walle.

Gjør grundig forarbeid

Han forteller at det for deres del alltid ligger grundige vurderinger til grunn for et rørfornyingsprosjekt.
– Rørfornying er ikke alltid den beste løsningen. Før vi starter enhver jobb med rørfornying, foretar vi derfor en grundig rørinspeksjon hvor vi også alltid filmer rørene. Dette gjør vi for å vite lengde, dimensjon og kvalitet på rørene. Oppdager vi noe under inspeksjonen, som rørfornying ikke kan ordne, så anbefaler vi i stedet en annen løsning. Vi er opptatt av tillit i markedet og da må vi anbefale kundene de beste løsningene, selv om det betyr at vi taper noen prosjekter, sier Sæterdal-Walle.

Selskapet hadde i fjor sitt beste år noen gang, med en samlet omsetning på cirka 11,5 millioner kroner. De er deleid av Allier Gruppen, som eier 50 prosent av selskapet, mens resten eies av Rørhab AS i Sandnes.

– Vi samarbeider tett med de andre selskapene i Allier Gruppen. Dersom vi ser at rørfornying ikke er et egnet alternativ foreslår vi derfor mer tradisjonelle løsninger gjennom våre kolleger. Når det er sagt, så er rørfornying i mange tilfeller et veldig godt alternativ, og vi har der siste årene gjennomført et stort antall slike jobber, sier Sæterdal-Walle.

Kan bidra til å ta unna etterslepet

Rørhab-sjefen mener at rørfonying har en rekke fordeler, blant annet i de tilfellene hvor boligeierne har lagt ned mye tid og penger i å gjøre det fint rundt husene sine.
– Å grave opp både egen og naboen sin hage er for mange en ekstra belastning. Da kan rørfornying være et betydelig bedre, og ofte også rimeligere alternativ, sier Sæterdal-Walle.

Han mener også at rørfornying kan være en del av løsningen for å håndtere det store kommunale vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsanlegg.
– Etterslepet er betydelig. Rørfornying er en god løsning som kan benyttes i mange tilfeller og som dermed kan være med å bidra til å ta unna en del av dette etterslepet, sier Sæterdal-Walle.

Powered by Labrador CMS