KREVENDE PRISPRESS: Hard kamp om de store oppdragene gjør denne typen prosjekter krevende å tjene penger på. Det mener Thomas Hagenes i Multiconsult.
KREVENDE PRISPRESS: Hard kamp om de store oppdragene gjør denne typen prosjekter krevende å tjene penger på. Det mener Thomas Hagenes i Multiconsult.

JOBB

Tjener ikke penger på de største prosjektene

Sterkt prisfokus gjør at de største prosjektene i beste fall går i null. Det forteller ny seksjonsleder for VVS hos Multiconsult i Bergen, Thomas Hagenes.

Published Last updated

S– Det er svært krevende å tjene penger på store totalentrepriser. Det varierer selvsagt fra prosjekt til prosjekt, men vi ender som regel opp med å gå i minus eller i null, sier Thomas Hagenes.

Kan ikke konkurrere på pris

Han tok nylig over etter Ole Døsvik som sluttet for å begynne i ny jobb som faglig leder for VVS i Vestland Fylkeskommune.

Den nye seksjonslederen forteller at bare mellom 20 og 30 prosent av avdelingens prosjekter er det de anser som store prosjekter, det vil si omfattende prosjekter hvor de er inne med flere eller alle fag.

– Vi burde, som et av de store rådgivermiljøene, hatt en høyere andel store prosjekter. Samtidig er det prosjektene, hvor vi jobber enfaglig mot entreprenør eller byggherre, at vi tjener penger på, sier Hagenes.

Årsaken er et svært tøft prispress i de største prosjektene, samt at store prosjekter ofte er uoversiktlige og vanskelige å prise riktig.

– Det er ikke til å stikke under en stol at det er tøff kamp om oppdragene. Entreprenører og rådgivere blir presset på pris av en profesjonell totalentreprenør, som i tillegg fører mer og mer av risikoen i prosjektet over på rådgiver og entreprenør. Vi jobber hele tiden med å optimalisere prosessene våre for å være konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Som et stort kontor, med bredt sammensatt kompetanse, er det likevel umulig å konkurrere med de mindre aktørene på de laveste prisene, sier Hagenes.

Digital rigging

For å konkurrere på kompetanse fremfor pris jobber derfor Multiconsult hele tiden for å ta en ledende posisjon som en kompetanseleverandør. For øyeblikket har de flere prosesser gående, blant annet på det som har med digitalisering å gjøre.

– Både vi og kundene våre tar i stadig større grad i bruk digitale verktøy. Et verktøy er dRofus, et planleggings-, databehandlings- og BIM-verktøy for byggeprosjekter. Som en kompetanseaktør er det naturlig at vi tar en ledende posisjon i den digitale utviklingen. Det er derfor avgjørende at vi kjenner og håndterer alle aktuelle verktøy. Dette er noe vi prioriterer, og derfor har vi også ansatt en ny medarbeider som skal hjelpe oss med å styrke vår posisjon på dette området, sier Hagenes.

Han forteller at den digitale satsingen er en naturlig del av det å posisjonere seg som en kompetanseleverandør, men legger til at oppkjøpet av Erichsen & Horgen også er viktig.

– De er kanskje det mest kompetente VVS-miljøet i landet. Med de på laget har vi styrket oss betydelig innen VVS-faget. Selv om de sitter i Oslo har den siste tiden vist oss at avstand ikke lenger er en begrensning, sier Hagenes.

Vil standardisere arbeidsoppgaver

Et annet satsingsområde er automatisering av oppgaver. Med det mener Hagenes at de i større grad skal sette sammen spesialiserte team som jobber med standardisering av oppgaver.

– Det handler om spesialisering. Det er kanskje litt frem i tid, men vi ønsker å sette sammen team som er ekstremt gode på sitt spesialområde. Det kan for eksempel være ventilasjon knyttet til skolebygg. Å sette sammen team som jobber spisset med slike prosjekter vil være en stor fordel, sier Hagenes.

Han mener at kompetansen og erfaringen disse medarbeiderne opparbeider seg enkelt kan overføres til neste prosjekt.

– Å bruke faste team på like prosjekter vil derfor bidra til en effektivisering av prosjektene, men også være viktig kompetansemessig, sier Hagenes, som forteller at de ønsker å involvere både entreprenører og byggherrer i dette.

– Dette er en del av vårt fokus på å optimalisere prosessene og slik bli mer konkurransedyktig på pris. Vi tror en slik organisering ville vært en stor fordel for alle parter, da det ville vært med og løfte fokuset på kvalitet fremfor at man hele tiden skal shoppe på pris, sier Hagenes.

Bedre kontroll gir bedre prosjekter

Han understreker at Multiconsult selvsagt skal kunne ta både store og små oppdrag, men påpeker at de kan ikke prises på samme grunnlag.

– For rådgiverne har digitalisering betydd mer kontroll, mer dokumentasjon og bedre gjennomarbeidede prosjekt, men ikke mindre tidsbruk, tvert imot. I store oppdrag, der vi ønsker å ta en ledende rolle med vår kompetanse og kunnskap innen digitale verktøy, så bruker vi flere timer, men leverer også høyere kvalitet. Mitt håp er at dette er noe byggherren ser nytten av, sier Hagenes.

Powered by Labrador CMS