KREVENDE: Utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi, er godt kjent med at boligmarkedet kan være krevende for rådgiverne.
KREVENDE: Utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi, er godt kjent med at boligmarkedet kan være krevende for rådgiverne.

Rådgivende ingeniørers forening:

Ikke overrasket over Multiconsult-nei

For Rådgivende ingeniørers forening (RIF), kommer det ikke som en stor overraskelse at Multiconsult i Bergen takker nei til å delta i større nyboligprosjekter.

Published Last updated

– RIF er godt kjent med at boligmarkedet er veldig krevende for tekniske underentreprenører og deres rådgivere på grunn av det dominerende fokuset på byggekostnader, og på grunn av at man kommer inn i prosjektet på et tidspunkt der sentrale beslutninger allerede er tatt, sier utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening, Ari Soilammi.

Takker konsekvent nei

Nylig gikk avdelingsleder for VVS-avdelingen til Multiconsult i Bergen ut i NemiTek og sa at de i frykt for å bli saksøkt konsekvent takker nei til å prise VVS-jobber i større boligprosjekter.

– Det siste boligprosjektet vi var involvert i priset vi til 1,5 millioner kroner, for så å ende opp med et krav fra utbygger på tre millioner kroner, sa Ole Døsvik.

Han fortalte i artikkelen at problemet var sammensatt, men at hard konkurranse gjorde at hver jobb ble priset tøft, noe som gav små marginer og lite å gå på dersom en feil skulle skje.

– Vi har brent oss mange ganger. Vi går inn med en lav pris og så ender vi opp med å få et svært kostbart erstatningskrav dersom vi gjør en feil eller om det mangler noe, sa Døsvik.

Opp til hver enkelt

Soilammi forteller at de ulike entreprenørene også har litt ulik oppfatning om nødvendig detaljeringsnivå på prosjekteringen av boligprosjektene.
– Det er da essensielt at man i dialog med entreprenør definerer helt klare rådgiverytelser, gjerne med utgangspunkt i RIFs ytelsesveileder for RIV og RIE og den nye standarden NS 3418, sier Soilammi.

Han forteller at til syvende og sist er opp til hvert enkelt rådgiverfirma å vurdere risikoen knyttet til å gå inn i de ulike prosjektene.
– Hver enkelt aktør må gjøre en individuell risikovurdering knyttet til de rammebetingelser som gis i forhold til pris, fremdrift og ytelser, sier Soilammi.

– Overraskende

Konsernsjef Nordr, tidligere Veidekke eiendom, Baard Schumann, synes det er overraskende at Multiconsult velger å takke nei til å være med på større nyboligprosjekter. – Jeg kjenner ikke til, og har ikke hørt om dette tidligere. Men at et større rådgivermiljø som Multiconsult velger å takke nei til å være med på større boligprosjekter er overraskende – og selvsagt ikke bra, sier Baard Schumann.

Nordr er et av landets ledende nyboligselskaper, og de står bak flere store boligprosjekter i flere av de største byene i Norge. Selskapet skiftet for et lite år siden navn fra Veidekke Eiendom til Nordr.

Schumann forteller at når de bestiller nye boliger for bygging, så gir de ofte en overordnet beskrivelse på hva boligen skal inneholde til entreprenørene.

Så er det opp til dem å detaljprosjektere boligprosjektet.
– De står for byggingen og derfor er det for oss også naturlig at de tar seg av denne prosessen. Dermed kommer rådgiverne senere på banen, noe som kanskje kan bidra til økt tidspress for dem. For oss er det imidlertid naturlig at entreprenørene holder i dette, sier Schumann.

Powered by Labrador CMS