RØRUTDANNING: – Vi er stolt av å utdanne høyt kvalifiserte fagarbeidere, sier Helge Andersen, leder av Rørentreprenørenes opplæringskontor i Oslo.
RØRUTDANNING: – Vi er stolt av å utdanne høyt kvalifiserte fagarbeidere, sier Helge Andersen, leder av Rørentreprenørenes opplæringskontor i Oslo.

JOBB

– Ingen trenger å betale for å bli rørlegger

Leder av Rørentreprenørenes opplæringskontor i Oslo, Helge Andersen stiller seg undrende til det nyetablerte tilbudet om rørutdanning fra K2.

Published

– Hvis noen betaler 90 000 kroner for å bli rørlegger, så er de enten fra overklassen eller så er det NAV som betaler, sier Andersen.

Populære voksenlærlinger

I 21 år har han jobbet med opplæring av rørleggere. Han har ikke tall på hvor mange ungdommer han har bidratt til å få gjennom svennebrevet, men anslår det til å være over 2000.

– Bare i år tar vi i Oslo inn 115 nye lærlinger, halvparten av dem er voksenlærlinger og vi har plass til flere, sier han og legger til.

– Bransjen står med åpne armer for alle som vil bli rørlegger. Ingen trenger å betale for å bli rørlegger.

Til sammen utdanner bransjens egne opplæringskontor de fleste av de 700 lærlingene som hvert år får svennebrevet. Og alle kontorene har kapasitet til å ta imot flere.

Modne voksne

De siste årene opplever Andersen at voksenlærlinger, de som kan ha hull i CV eller har tatt en annen utdanning, er blitt populære hos bedriftene.

– Før kunne du sende en 16 åring til sjøs, det kan du ikke lengre. 16 åringer kan være umodne, og ikke klare for arbeidslivet som en læreperiode er. Det er noe av grunnen til at bransjen er blitt glad i voksne som søker til yrket. Vi klarer å skaffe læreplasser til alle, derfor er det ikke behov for mellomløpet som hjelpearbeider, sier Andersen.

K2 ønsker å utdanne hjelpearbeidere, og ser for seg at de senere kan ta et lærlingeløp.

Trenger fagfolk

– Det er ikke noe automatikk i at en hjelpearbeider får jobb etter kurset. Hjelpearbeidere er som regel folk som allerede jobber i bedriften, og på egen hånd følger et løp mot svennebrev. Det er ikke behov for å utdanne folk til å bli hjelpearbeidere. Vi trenger fagfolk, påpeker Andersen.

Det eneste som kan gjøre det vanskelig å skaffe læreplass til en som ønsker seg inn i yrket, er store språkproblemer.

– Dessverre er det mange som stryker på svenneprøven eller ikke får fast jobb, hvis de ikke behersker norsk godt nok. Å forstå norsk er viktig for kommunikasjon og sikkerhet på arbeidsplassen, sier Andersen.

Bransjestyrt

I styret for opplæringskontoret han leder sitter bedriftene som selv har lærlinger, og det økonomiske overskuddet fra virksomheten deles dem imellom. Det er det offentlige som finansierer læreperioden gjennom et lærlingtilskudd.

– Det er en stor fordel at det er bedriftene selv som eier opplæringskontoret. Det forplikter mer, og er noe av forklaringen på at nesten alle lærlingene ender opp med fast jobb etter at de har fullført svenneprøven. Vi er stolt av å utdanne høyt kvalifiserte fagarbeidere, sier Andersen.

Han er ikke så opptatt av konkurransen opplæringskontoret nå møter.

– Men det er synd hvis folk tror det skal koste penger og at vi ikke har kapasitet til å utdanne fremtidige rørleggere. Vi har kapasiteten, men det skal ikke koste en krone, sier Andersen.

Powered by Labrador CMS