RØR-I-RØR-NEMITEK
FAGFEIL: Ikke ta for gitt at det er rørleggerne som svikter, sier administrerende direktør Kjell Bernt Kalland i Armaturjonsson. Her et av eksemplene fra tilsynene til Sintef Byggforsk på en løsning som er langt fra perfekt.

– Ikke rørleggerne som rører med rør-i-rør

Mange monterer rør-i-rør feil, men Armaturjonssons Kjell Bernt Kalland tror ikke alltid det er rørleggerne som bommer.
– Rørleggerne er opptatt av kompetanse. Sjekk heller bakgrunnen til dem som har gjort installasjonene, sier han.

85 prosent av rør-i-rør-systemene monteres feil. Nyheten på Nemitek.no om tilsynene som Sintef Byggforsk har gjort, har engasjert leserne. Kalland var selv på Vannskadedagen, der seniorrådgiver Bjørn-Roar Krog presenterte tallene fra to prosjekt der tilsynene ble gjort henholdsvis i 2008 og 2017.

Opptatt av kompetanse

– Jeg spurte om de visste at det er fagfolk som har gjort disse installasjonene, og det visste de ikke. Det bør vi vært klar over for å nyansere litt før vi skyter alt kruttet mot rørleggerfaget, sier Kalland. Han peker også på at ingen av funnene i rapporten var lekkasjer – det var snakk om feil i forhold til selve monteringsanvisningen og regelverket.

Kalland berømmer Sintef Byggforsk for å gjøre slike sjekker som kommunene gjør for få av, og samtidig berømmer han rørleggerne for å være opptatt av kompetansen sin. Bare Armaturjonsson har mer enn 1000 rørleggere på kurs hvert år – om rørsystemer innen rør-i-rør, vannbåren gulvvarme, varme- og kjøleanlegg og sprinkler/vanntåke. Rør Norge og VVP har godkjent kursene, og alle som består, blir registrert i kompetanseregisteret. Også andre leverandører er flinke til å holde kurs.

Vil du lese flere saker som dette? Nå er det 50% rabatt på Rørfag ut året!

Har ikke forutsetningene

Kjell Bernt Kalland har også sett feil. Når han blir involvert ute på byggeplassen, er det gjerne fordi noe ikke er riktig.

– Det viser seg at de som har gjort jobben da, det er ikke de som har vært på kurs hos oss. Det er gjerne montører som ikke alltid har forutsetningene for å kunne gjøre jobben riktig. De har kanskje blandet to forskjellige gjenger eller forskjellige stigninger som en fagmann har lært seg at ikke hører sammen. Det er mange flinke montører, også, men de har ikke blitt fortalt hva de skal gjøre, mener han.

Airmaster-skole-Nemitek
– Vi har et helt annet inneklima nå

– Sjekk bakgrunnen!

– Enhver rørlegger i Norge har gjennomgått en god utdanning som svenn og kanskje også som mester. Det kan være at jeg er naiv, men jeg tror at alle som utdanner seg innen en profesjon, har et ønske om å gjøre en så god jobb som mulig, sier Kalland.

Som leverandør mener han at jobben er å sørge for at produktene og systemene er så enkle å arbeide med som mulig, slik at faren for menneskelig feil blir minst mulig. Håndbøker og anvisninger på papir og skjerm skal gi så detaljert hjelp som mulig.

– Neste gang det gjøres en slik undersøkelse, oppfordrer jeg til å sjekke bakgrunnen og forutsetningene for dem som har utført installasjonene. Vi kommer ofte på befaringer hvor vi ser at de håndverkerne som er satt til oppgaven, ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre en skikkelig jobb, sier han.

Stilles det krav?

– Kan det ha noe å gjøre med vår egen bestillerkompetanse, både som forbrukere og profesjonelle aktører? Blir det stilt tilstrekkelig krav i anbudspapirene til at de som skal utføre arbeidet, har dokumentert kompetanse i rørleggerfaget? spør Kjell Bernt Kalland.

ARMATURJONSSON-NEMITEK
KURSES: Armaturjonsson kurser over 1000 rørleggere hvert år, og når noen gjør feil, er det ikke de. Her et bilde fra sprinklerkurs i vinter – Erik Fjeldberg (fra venstre), Andrés Guillamón, Henning-Johan Mortensen og Espen André Rødnes hos Rørpartner.