FORNØYD: Markedssjef hos GK Inneklima i Bergen, John Hegdal, forteller at 2020 ble et veldig godt år for dem, men at det er noe mer usikkert fremover.
FORNØYD: Markedssjef hos GK Inneklima i Bergen, John Hegdal, forteller at 2020 ble et veldig godt år for dem, men at det er noe mer usikkert fremover.

Klinket til med toppnotering

GKs Bergenskontor leverte i 2020 sitt beste år siden 2015. Også inneværende år ser lovende ut.

Published Last updated

– Vi opplever at markedet i 2020 har vært godt. Vi har nok vært heldige, men også litt flinke, sier John Hegdal, markedssjef hos GK Inneklima i Bergen.

Lite påvirket av korona, så langt

Samlet omsatte Bergenskontoret til GK Inneklima i 2020 for 450 millioner kroner, noe som er cirka 130 millioner kroner mer enn i 2019 og altså det beste året siden 2015. I tillegg omsatte GK Elektro for cirka 100 millioner i Bergen i 2020.

– Vi har hatt godt med arbeid gjennom hele 2020, og det er en situasjon som ser ut til å vedvare også i inneværende år, sier Hegdal.

Han forteller at koronasituasjonen så langt bare har påvirket dem i begrenset grad og at det i hovedsak dreier seg om forskyving av en del prosjekter, samt en krevende valutasituasjon som dro ned marginene noe.
– Vi hadde noen kunder som ganske umiddelbart stengte ned tilgangen til byggene sine, noe som gikk ut over serviceaktiviteten vår. De åpnet imidlertid raskt opp igjen byggene sine, og dette fikk derfor begrenset negativ effekt. På grunn av den krevende valutasituasjonen vi hadde i 2020 fikk vi også en prisjustering fra våre leverandører. Dette kunne vi ikke ta igjen i prosjektene da de allerede var priset og solgt. Dette påvirket derfor inntjeningen vår i en viss grad, sier Hegdal.

Prosjektdrevet

Likevel endte altså fjoråret som det beste året siden 2015 for GK Inneklima. Entreprise- og prosjektmarkedet står for i overkant av to tredeler av omsetningen, mens serviceavtaler og servicearbeid står for resten. I rene tall så betyr at det service står for cirka 120 millioner kroner, mens prosjekt og entreprise står for 330 millioner kroner.

– I entreprisemarkedet så er kontor, næring og offentlige bygg den store driveren. Samlet står dette segmentet for cirka 80 prosent av vår aktivitet. Resten er boligprosjekter, sier Hegdal. Han forteller at de er involvert i flere av de store byggeprosjektene i regionen. Blant aktuelle prosjekter trekker han frem Nordrs kontorprosjekt på Fantoft, Bergen Business Park som utvikles av Linstow på Flesland.

Sistnevnte er landets første flyplassby og består per nå av tre bygg, to kontorbygg og et hotell.
– Vi er også med på Frydenbø Eiendom sitt prosjekt Kilen, samt det nye Fylkesbygget i Bergen og renoveringen av Rådhuset, sier Hegdal.

Ser bra ut i 2021, men mer usikkert fremover

Den gode aktiviteten fortsetter i inneværende år. GK Inneklima har en betydelig ordrereserve som sikrer dem arbeid hele året og et stykke inn i 2022.
– Med det vi så langt har inne av prosjekter og serviceavtaler ligger vi an til en omsetning på cirka 400 millioner kroner, sier Hegdal.

Dersom han ser litt lenger inn i glasskulen er imidlertid situasjonen litt mer uavklart og usikker.
– Dersom vi ser forbi 2021 og inn i 2022, så tar usikkerheten seg litt opp. Vi merker nå at der er mindre aktivitet på tilbudssiden, og en tiltagende kamp om oppdragene. Vi frykter derfor at det kan komme en oppbremsing i aktiviteten, spesielt når det gjelder prosjekt- og entrepriser. Det knyttes også stor usikkerhet til hvordan nye lokale smittevernregler vil påvirke vår totale produksjon fremover, sier Hegdal.

Powered by Labrador CMS