Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge. Foto: Rørfag.
Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge. Foto: Rørfag.

Fair play for håndverker!

RørNorge-leder: Fremstillingen av vår holdning er direkte feil.

Published

God fagopplæring, høye krav til kvaliteten i opplæringen og kontroll av utøvelse av yrket vet vi i Rørentreprenørene Norge at bidrar til en seriøs bransje.Tekst: Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene NorgeJobben vår er å sikre våre medlemmer, rørleggerbedriftene, gode kår og å rekruttere til yrket. Dette er et arbeid som også kommer ansatte og Fellesforbundets medlemmer til gode.Hittil har jeg ikke hørt en eneste av våre bedriftsledere si at hun/han foretrekker innleid arbeidskraft. Og jeg har spurt mange. Svaret de fleste gir er at innleid arbeidskraft fordyrer. Det er en av grunnene til at over 90 % av våre medlemsbedrifter tilbyr lærlingplasser til lærlinger de håper vil fortsette i bedriften og etter hvert bli fast ansatte.Når Nemitek og Fair Play Bygg torsdag 27. juni fremstiller Rørentreprenørene Norge som passiv tilskuer til en bransje der det er, som Lars Mamen uttrykker det; " jævlig mye slum og dritt", oppleves ikke angrepet som fair play. At vi ikke er gitt tilsvarsmulighet er så sin sak, men fremstillingen av vår holdning er direkte feil.Fair Play Bygg: Vil gi svartarbeiderne svennebrevVi tror det norske arbeidslivet er tjent med en tre-parts-modell, der arbeidsgiver, arbeidstaker og myndighetene sammen bidrar til å sikre gode, norske arbeidsplasser. Målet er det samme som Fair Play Bygg, metoden kan være ulik.

Powered by Labrador CMS