PRESSEMELDING

VB-styret fremmer forslag om strategisk retningsvalg

Etter nesten ett år med grundig og omfattende arbeid har styret i rørleggerkjeden VB lagt frem forslag om ny strategisk retning for VB. Nå skal eierne avgjøre om VB skal forbli en kjede bestående av rørleggerbedrifter, eller ta steget til å bli et konsern eid av rørleggere.

Published

Under generalforsamlingen i april 2021 ga eierne i VB styret mandat til å utrede ulike strategiske retningsvalg for VB. Siden dette har styret vurdert alternative organisasjonsformer, med mål om å skape et enda mer konkurransedyktig VB.

– Etter nesten ett år med grundig og omfattende arbeid er vi glade for å nå kunne presentere en organisasjonsform som vi mener representerer et veldig spennende retningsvalg for VB. Nå er det opp til VB-bedriftene å ta stilling til forslaget, og å bestemme hva som blir VBs fremtid, sier Anders Almestad (bildet), styreleder i VB.

Fra kjede til konsern

Løsningen innebærer en omstrukturering av VB slik at VB går fra å være en kjede bestående av rørleggerbedrifter til et konsern eid av rørleggere.

Rent praktisk betyr løsningen at dagens medlemmer selger sin virksomhet til VB, der betalingen skjer i form av lånefinansierte kontanter og aksjer. Fordi deler av oppgjøret skjer i aksjer, vil dagens VB-eiere fortsette å være eiere i konsernet VB.

For medlemmene som ikke ønsker å selge virksomheten kan de bli værende i et kjedesamarbeid med VB, eller de kan være tilknyttet kun gjennom et innkjøpssamarbeid. Alle har en plass, både eksisterende medlemmer og nye som måtte ønske å slutte seg til VB.

– Etter at styret fikk mandat til å utrede ulike strategiske retningsvalg har vi jobbet på spreng for å vurdere forskjellige alternativer. Dette har vært en meget grundig prosess, og for å være sikre på at vi presenterer eierne det vi mener er den beste løsningen har vi også testet og justert løsningen underveis, forklarer Almestad, og fortsetter;

– Siden november 2021 har vi blant annet invitert et utvalg på rundt 40 VB-bedrifter, som representerer et tverrsnitt av VB, til å komme med sine innspill på løsningen. Basert på deres tilbakemeldinger har vi gjort flere tilpasninger og justeringer.

En bransje i endring

Styret i VB mener VVS-bransjen står midt i betydelige endringer, og at endringstakten bare vil øke fremover.

– En ting er at de store, globale trendene treffer oss. Krav og forventninger knyttet til for eksempel teknologi og bærekraft påvirker alle bransjer. Det kan både handle om forventninger til enklere og bedre kundereiser og mer effektiv logistikk, eller nye rapporteringskrav fra kunder, myndigheter og banker. Og det kan handle om at markeds- og konkurransebildet endrer seg gjennom bransjeglidninger og helt nye typer aktører, ofte gjort mulig gjennom teknologi.

Almestad fortsetter.

- Et annet viktig element er kampen om kompetansen. I hele næringslivet er det hard konkurranse om både prosjektledere, håndverkere og teknologer, og dette vil strammes enda mer til i årene som kommer. Det betyr at vi må ta grep, både for å tiltrekke oss nye ansatte og for å videreutvikle den kompetansen vi, og kundene våre, trenger.

For å håndtere, og på noen områder drive, denne utviklingen handler mye om størrelse.
- Styrets spådom er at vi kommer til å se betydelige sammenslåinger og konsolideringer fremover, sier Almestad.

Gjennom løsningen styret har lagt frem mener styret at VB vil få mer kraft, tyngde og fart til å ta tak i mulighetene og utfordringene bransjen står overfor.

– Løsningen vil gjøre VB i stand til å øke digitaliseringstakten, styrke rekrutteringen og den interne kompetanseutvikling, og gjøre oss i stand til å jobbe mer systematisk og kraftfullt med bærekraft. Samtidig vil vi kunne effektivisere administrasjonen og levere bedre og bredere i hele landet.

Målsetningen er klar: VB skal bli et enklere sted å være leder, et mer spennende sted å jobbe, en enklere partner å samarbeide med, og en mer bærekraftig og lønnsom virksomhet.

Avgjørelsen tas 14.juni

14. juni vil VB gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling der alle eierne i Varme & Bad AS vil få mulighet til å stemme over en vedtektsendring som må på plass for å realisere prosjektet.

Frem til 14. juni er en av styrets viktigste oppgaver å gi eierne i VB en god forståelse for løsningen og hva den betyr – både for VB som helhet, for eierne, og for de ansatte. Dette vil blant annet skje gjennom regionale samlinger.

– Nå er det opp til generalforsamlingen å vurdere fremtiden til VB. Vi i styret håper at alle eiere stiller på generalforsamlingen 14. juni, enten selv eller gjennom fullmakt. Dette er en veldig viktig avgjørelse som handler om VBs fremtid. Da er det viktig at alle sier sin mening, avslutter Almestad.

Powered by Labrador CMS