Pressemelding

Øystein Kjellsen, daglig leder i rørleggerkjeden VB.
Øystein Kjellsen, daglig leder i rørleggerkjeden VB.

VB og Toma Eiendomsdrift inngår samarbeid

I en krevende tid med et til dels nedstengt Norge inngår rørleggerkjeden VB og Toma Eiendomsdrift samarbeid om drift og vedlikehold av de eiendommer Toma forvalter.

Published

Toma Eiendomsdrift er blant Norges største innen drift av næringseiendom. Selskapet har omkring 200 ansatte og forvalter 2,5 millioner kvadratmeter fordelt på 500 eiendommer. Toma leverer teknisk drift og forvaltning, vaktmester- og håndverkertjenester, fasadevask, snø og istappfjerning samt landscaping og utvendig vedlikehold.

VB har etablert et landsdekkende konsept hvor VB bedriftene yter VVS relaterte rehabiliterings- og vedlikeholdstjenester innen det profesjonelle eiendomsmarkedet i Norge. Gjennom dette leverer VB tjenester til regionale og nasjonale kunder.

Partene ser at et samarbeid vil kunne skape positive synergieffekter for begge parter. En ser for seg at en i samarbeid vil kunne tilby samkjørte leveranser av VVS oppdrag.

Begge parter er glad for at en på tross av vanskelige tider har klart å bli enige om et samarbeid for fremtiden.

Powered by Labrador CMS