Jamestown, Rhode Island, USA July 20th, 2019 Wall hung Mitsubishi ductless mini split system being inspected for summer air conditioning operation.
Jamestown, Rhode Island, USA July 20th, 2019 Wall hung Mitsubishi ductless mini split system being inspected for summer air conditioning operation.

Ny forskning:

Trekker frem varmepumper som klimaløsning

Samtidig med at FNs klimapanel kommer med sterkere advarsler enn noen gang, peker ny forskning på varmepumper som en del av løsningen.

Published

Klimaet endrer seg raskere, og koblingen mellom ekstremvær og klimaendringer er tydeligere enn noen gang. I den store sammenhengen kan noen tusen varmepumper høres veldig lite ut. Men likevel: Varmepumper i boligene kan være en del av klimaløsningen, ifølge ny amerikansk forskning.

Olje- og gassfyring

– I USA varmes de fleste boligene opp ved å brenne karbonholdig brennstoff – naturgass, propan eller olje – inne i boligen. Det slipper ut drivhusgasser, peker Parth Vaishnav på. Han forsker på bærekraft ved University of Michigan.

Det er ikke lett å stoppe klimautslippene fra olje- og gassfyringen. Derfor trekker Vaishnav og forskerkollegene fra Michigan, Texas og Pennsylvania frem varmepumpene.

– De vil kutte klimagassutslippene overalt, sier han.

Må bli billigere

Hvis amerikanerne skal spare klimaet ved å bytte fra olje og gass til varmepumper, trengs det to ting. Strømproduksjonen må bli renere, og varmepumpene må bli billigere.

Dessuten advarer Vaishnav mot to problemer som det er viktig å være klar over: Varmepumpene vil gjøre oppvarmingen dyrere for mange husstander – spesielt hvis myndighetene ikke vil legge skatt på fossile brennstoffer selv om de skader helse og miljø, som forskerne formulerer det.

Og: I de delene av USA der strømmen kommer fra kull og naturgass, er strømproduksjonen så skitten at forurensningen er skadelig nok til å oppveie fordelene fra å redusere CO₂-utslippene.

30 prosent med én gang

– Når vi tar med alt dette i beregningen, så viser studien vår at det å flytte over omtrent 30 prosent av eneboligene til varmepumper med én gang, vil redusere miljøskadene og spare husstandene for penger, sier forskeren.

– Vi bør begynne med å bytte til mer naturgass. De beste plassene å begynne er de delene av landet som har et moderat klima. Vi må også få strømnettet renere så raskt som mulig, mener han.

Forskerne har brukt en database og simulert 22 000 hus i 55 amerikanske byer. Det viktigste funnet var at det går an å både spare penger og redusere skadene med én gang ved å doble andelen boliger som har varmepumpe.

Kunnskapsløse montører

– Omtrent en tredjedel av énfamilieboligene ville tjene økonomisk etter at vi har regnet inn de ekstra kostnadene til å installere varmepumpene. Alle disse boligene ville redusere klimagassutslippene, ifølge Vaishnav.

Han snakker om oppfatningen av at varmepumper er dyrere, selv om de faktisk ikke er det. Dessuten trenger mange å erstatte både varmekilden og kjølingen. Da kan en varmepumpe som klarer begge deler, være billigste løsning.

– En annen viktig hindring er at montørene ikke vet nok om varmepumper til at de kan gi kundene sine god nok informasjon, uttaler Parth Vaishnav.

Powered by Labrador CMS