Væskestandard kommer – bare pengene mangler

Nå skal jobben gjøres. Ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Published

Van Ha Doan og Maria Råken skal sørge for at Europa får en standard for væskekvaliteten i energianlegg. Nå begynner arbeidet for å skaffe penger til jobben som skal gi bransjen like spilleregler.

– Nå er vi godt i gang. Det eneste vi trenger, er finansiering, sier Van Ha Doan.

I fjor reiste han Norge rundt for å lære bort vannbehandling og ettersyn i lukkede energianlegg. Konklusjonen etter kursturnéen i regi av Nemitek var klar: Det trengs like spilleregler for alle. Da kan leverandørene konkurrere på like vilkår, og kundene kan være sikre på hva de får levert.

Europeisk standard

Nå skal jobben gjøres. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Standard Norge ha et tillegg til standarden for installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer. Den skal uansett revideres i høst.

I den jobben er Van Ha Doan og Maria Råken, begge til daglig i konsulentselskapet Kompa, nå nominert til den europeiske faggruppen for å revidere standarden. Begge er utdannede kjemikere og arbeider med rådgivning innen væskekvalitet i lukkede energianlegg.

Svekker omdømmet

Når standarden på væskekvaliteten i et anlegg varierer ut fra oppfatningene til leverandørene og rådgiverne, betyr det forvirrede kunder og svekket troverdighet og omdømme for bransjen. Samtidig er det vanskelig for leverandørene å bevise at produktene deres gir godt resultat. For hva er egentlig et godt resultat?

Derfor håper Van Ha Doan og Nemitek at bransjen er villig til å være med på dugnad for å finansiere arbeidet.

Dette er prosessen:

  •    Bransjen har foreslått et tillegg til den eksisterende standarden for varmesystemer i bygninger: NS-EN12828:2012.
  •    Standard Norge vil inkludere tillegget i standarden for installasjon og ferdigstillelse av vannbaserte varmesystemer: NS-EN14336. Den skal revideres høsten 2019.    
  •    Standard Norge har nominert Van Ha Doan og Maria Råken til den europeiske faggruppen for revisjon av standarden.
  •    Til nå har Kompa lagt ned frivillig arbeid for rundt 100 000 kroner for å komme i gang meg arbeidet, og Nemitek har også brukt betydelige ressurser.
  •       Kostnaden for å utarbeide et tillegg til standarden er anslått til 434 000 kroner.
  •    Produsenter, leverandører, forbrukere, ingeniører, konsulenter og bransjeorganisasjoner inviteres til å bidra med støtte.

Trenger penger

– Eiendomsbesittere og leverandører må være med og finansiere. Til nå har vi gjort mye gratisarbeid. Vi håper flere blir med, slik at ikke Kompa og Nemitek tar hele regningen. Dette kommer både leverandørene og kundene til gode, sier Doan.

Han er fornøyd med at det ikke «bare» blir en norsk standard, men at det skal gjøres en europeisk jobb. Der blir det opp til de to norske kjemikerne å dra med seg resten av Europa på jobben:

– Vi må være driverne i denne prosessen, og det er mye arbeid som må gjøres før det første møtet i København til høsten. Dette kan vi få til med støtte bransjen, sier Van Ha Doan.

– Markedet ønsker like spilleregler for alle!

[nemitek-adset id="115"]

Powered by Labrador CMS