KARTTEGNER: Byggenæringen tegner digitalt veikart. Men når Jon Sandnes snakker digital fremtid, melder tilhørerne seg ut. – Vi har ikke truffet med å fortelle hva dette betyr for din bedrift, innrømmer han.
KARTTEGNER: Byggenæringen tegner digitalt veikart. Men når Jon Sandnes snakker digital fremtid, melder tilhørerne seg ut. – Vi har ikke truffet med å fortelle hva dette betyr for din bedrift, innrømmer han.

Tomme kontorer er miljøsvin

Bygningene i Norge må brukes flere timer i døgnet. Å bygge store arealer som bare brukes 30–35 timer i uken, er dårlig miljø og dårlig økonomi, ifølge BNL-sjef Jon Sandnes.

Published

Det er flere år siden bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen sto samlet og tegnet digitalt veikart. I sommer fikk tidligere Glava-sjef Jon Karlsen jobben med å få fart i arbeidet for å forberede digitaliseringen.

Ut av byggeplassen

– Mye av produksjonen kommer til å skje utenfor byggeplassen. Med økt industrialisering kommer vi til å produsere andre steder, og så må vi effektivisere det som skjer på selve byggeplassen med automatisering, «big data» og roboter, sier Jon Sandnes.

Sjefen i Byggenæringens Landsforening stilte på FM-konferansen for å se digitaliseringen i et FM-perspektiv. Her må alle ledd i næringen trekke i samme retning. Teknologien må kombineres med den gode, gammeldagse fagkompetansen. Og det er i det øyeblikket du tar hele livsløpet på alvor, at du begynner å velge andre løsninger.

Tjener for lite penger

– Hypotese nummer én er at bransjens problem er dårlig lønnsomhet og svak produktivitetsutvikling sammen med økende ny konkurranse. Hvorfor er det sånn at en vei i Norge koster nesten tre ganger så mye som på kontinentet? spør Sandnes. Samtidig peker han på at de store entreprenørene – men også de mindre underleverandørene – driver med små eller null overskudd.

– Den eneste muligheten vi har i byggenæringen i Norge for å møte global konkurranse, med de høye lønnskostnadene vi har, er å ta i bruk ny kompetanse og ny teknologi, refererer han en annen hypotese.

Over hodet på publikum

Sandnes og folkene hans merker at når de reiser rundt og snakker om det digitale veikartet, begynner øynene til tilhørerne å svømme.

– De vil vite «hva skal jeg gjøre i min bedrift?». Der har vi ikke truffet. En byggmester har behov for et helt annet bedriftsveikart enn det Veidekke har, sier BNL-sjefen.

Flere timer i bruk

Nye digitale løsninger gir muligheter for forenklinger og store besparelser i forretningsprosessene, slår han fast, og kommer med en vanskelig utfordring til FM-bransjen:

– Vi må finne en løsning på hvordan vi kan bruke arealet flere timer. Det er ikke bærekraftig å bygge så store arealer som brukes bare seks–sju timer i døgnet!

Powered by Labrador CMS