TEAM: Van Ha Doan og Maria Råken i sentrum for det europeiske samarbeidet for å få til tydeligere krav til vannet i lukkede anlegg.
TEAM: Van Ha Doan og Maria Råken i sentrum for det europeiske samarbeidet for å få til tydeligere krav til vannet i lukkede anlegg.

Norge lager europeiske krav til vannbehandling

Norske Van Ha Doan og Maria Råken tar ledelsen for å gi Europa tydeligere krav til vannet i varme- og kjøleanlegg.

Published

Norske Van Ha Doan og Maria Råken tar ledelsen for å gi Europa tydeligere krav til vannet i varme- og kjøleanlegg.

De norske representantene har fått jobben med å lage det som skal bli en ny standard for vannbehandling. Van Ha Doan og Maria Råken har vært i København på vegne av Standard Norge for å legge frem forslaget om tydeligere krav til vannbehandlingen i lukkede anlegg.

Kjølestandard samtidig

Der har de møtt den europeiske arbeidsgruppen for standarder i varme- og kjøleanlegg for å legge frem ønsket å standardisere kravene.

– Arbeidsgruppen jobber nå med å ferdigstille en ny standard for design av kjøleanlegg. Vi ønsker å få inn tydeligere krav til vannbehandling i denne standarden. Det er svært viktig at kravene settes allerede i designfasen av et varme- eller kjøleanlegg, sier Van Ha Doan, som er daglig leder i konsulentselskapet Kompa.

Deltagerne på det europeiske møtet var positive til det norske forslaget. Nå har de to norske utsendingene fått i oppdrag å legge frem et skriftlig forslag. Det skal utarbeides i samarbeid med to delegater fra den britiske standardorganisasjonen BSI.

Må være tydelig

– Vi jobber nå med å utarbeide et krav som kan fungere for hele Europa, og som er mer presist enn det som har vært definert tidligere. Tydelighet er viktig for å få bransjen til å bruke standardene, sier Maria Råken.

Design av varmeanlegg er det allerede en standard for: EN 12828. Foreløpig er det ikke planlagt når den skal revideres. Doan og Råken håper at tydeligere krav til kjøleanlegg skal gjøre det lettere også å revidere standarden for varmeanlegg.

– I mellomtiden jobber vi med å påvirke EN 14336, installering og ferdigstillelse av varmeanlegg, for å sette fokus på hvor viktig det er å ha rene anlegg ved oppstart, sier Råken.

Disse har bidratt

Standardisering er dugnadsarbeid som skal komme hele bransjen til gode, understreker de to. Det er slett ikke gratis. Budsjettet for arbeidet er satt til 434 000 kroner, som skal dekke arbeidstimer og reisekostnader.

Så langt har litt over halvparten kommet inn. Norsk Fjernvarme, Canes, Armaturjonsson, IMI Hydronic, Roth Norge, Enwa og Klart Vann har bidratt med 20–40 000 kroner hver. Thomas Fransrud i VVS-foreningen koordinerer sponsingen.

Trenger sponsing

– Vi er fremdeles avhengige av sponsorer for å kunne fullføre arbeidet, og vi håper flere bedrifter ser viktigheten av arbeidet som blir gjort, sier Van Ha Doan. Han inviterer bransjeorganisasjoner, leverandører, konsulentselskaper, eiendomsaktører og andre interesserte til å støtte arbeidet.

Til nå har Kompa bidratt med arbeid for 100 000 kroner i prosjektet, og Nemitek har bidratt med prosjektledelse og promotering.

Powered by Labrador CMS