Pressemelding

Sør-Norsk Boring blir en del av Aarsleff-konsernet

Sør-Norsk Boring går inn i Aarsleff-konsernet for å sikre en enda sterkere markedsposisjon. Selskapet blir nå en del av et solid internasjonalt entreprenørkonsern.

Published

Aarsleff har en solid posisjon i denne delen av anleggsmarkedet og utfører jobber over hele verden, med hovedmarked i Nord-Europa.

Fra 2. juli 2020 vil Aarsleffs Ground Engineering overta aksjene i Sør-Norsk Boring AS, som dermed blir integrert i Aarsleff-konsernet. Oppkjøpet av Sør-Norsk Boring AS gjennomføres for å styrke begge selskapene innen fundamentering i det norske markedet.

- Jeg er helt sikker på at dette styrker Sør-Norsk Borings allerede sterke posisjon. Hvis ikke hadde jeg ikke gjort det! Jeg er fortsatt med på laget, for å være med på å ta Sør-Norsk Boring videre, sier Hans Vetle Sjørholt, grunnlegger og tidligere eier.

Hans Vetle Sjørholt vil fortsette i ledelsen og som aktivt styremedlem i Sør-Norsk Boring AS. Også den eksisterende organisasjonen med Lars Oddvar Aulesjord som daglig leder i spissen, vil fortsatt være tilknyttet selskapet. Sør-Norsk Boring AS beholder den kjente merkevaren slik som i dag, og vil få sterke eiere i ryggen for å styrke markedsposisjonen. I tillegg vil Aarsleffs eksisterende fundamenteringsvirksomhet Aarsleff Norge AS videreføres fra Sør-Norsk Boring AS ved Ulefoss. Dette trygger de 50 arbeidsplassene i Nome og sikrer videre utvikling av selskapet.

- Når Sør-Norsk Boring blir en del av Aarsleff skjer det etter nøye overveielser. Med Sør-Norsk Boring får vi tilført spisskompetanse innen boring i fjell og energiboring. Kombinert med Aarsleff-gruppens kompetanse innen egenproduserte betongpeler, spuntvegger og borede peler i store dimensjoner, vil dette styrke vår markedsposisjon i Norge og resten av Skandinavia, sier Stig Weis, avdelingsdirektør i Aarsleff Ground Engineering.

Videreførelsen av Aarsleffs eksisterende virksomhet i Norge i samarbeide med Sør-Norsk Boring vil blant annet bidra til å styrke kalkulasjons-organisasjonen og sikre synergieffekter mellom Sør-Norsk Boring og Aarsleff. Sjørholt understreker forpliktelsen i Sør-Norsk Boring videre gjennom å eie både verksted og kontorer 100 prosent med langsiktig leieavtale.