STOPPES: Borgarting lagmannsrett forbyr en rørlegger å lede sitt eget firma. Han nektes ikke bare å starte nye firmaer, men også å lede firmaet som han allerede eier.
STOPPES: Borgarting lagmannsrett forbyr en rørlegger å lede sitt eget firma. Han nektes ikke bare å starte nye firmaer, men også å lede firmaet som han allerede eier.

Retten forbyr rørlegger å lede firmaet sitt

«Søppel jevel» og «Hore unge», skrev rørleggeren til bobehandleren. Nå er han fradømt lederjobben i firmaet sitt. Han er mistenkt for blant annet momssvindel og falske fakturaer.

Published

Rørleggeren fikk ikke bare konkurskarantene – dommerne fjerner ham fra rollene som styreleder og daglig leder i det andre firmaet sitt, også.

Det er Skatteetatens feil, mener den konkursrammede rørleggeren. Nei, rørleggeren respekterer ikke de normene og pliktene som næringsdrivende må forholde seg til, mener både byfogden i Oslo og Borgarting lagmannsrett.

Skatt Øst holdt på pengene

Det begynte da firmaet til rørleggeren ble slått konkurs i 2019. Da hadde han drevet i drøye fem år med en årlig omsetning på fire–fem millioner kroner.

Den bakenforliggende grunnen til konkursåpningen var at Skatt Øst hadde tatt arrest i 576 000 kroner på bankkontoen til firmaet, konstaterer bostyrer Espen R. Hamar. Han anbefalte at rørleggeren fikk konkurskarantene.

Han ramser opp mange grunner: Rørleggeren hadde ikke levert regnskap året før konkursen og ikke bokført eller tatt vare på kvitteringer for inntektene sine. Firmaet hadde ikke penger til skattetrekk. Ifølge Skatt Øst var det delt ut over 2,5 millioner kroner i ulovlig utbytte.

Fiktive fakturaer

Ellers hadde firmaet solgt en bil som namsmannen hadde tatt arrest i for Skatt Øst. Rørleggeren har trukket fra utgifter og inngående moms for fiktive fakturaer fra underentreprenører, og Skatteetaten krever tilbake 480 000 kroner i moms for det. Dessuten fortsatte rørleggeren å arbeide, men ba om å få betalingen til kontoen til det andre firmaet sitt.

I forkant av at saken kom opp i lagmannsretten, forteller bostyrer at rørleggeren sendte sms-er til en saksbehandler i konkursboet og skrev blant annet «Hore unge» og «Søppel jevel». Bostyrer forteller også om tidligere trusler mot samme saksbehandler.

– Alvorlige forhold

Tidligere har rørleggeren vært gjennom to konkurser, i 2009 og 2010. I den ene av dem pekte bostyrer på flere lovbrudd.

– Han er mistenkt for en rekke meget alvorlige straffbare forhold, skriver bostyrer Espen R. Hamar. og skriver blant annet om mistanke om planmessig bedrageri eller skattesvik.

Rørleggeren har også vært styreleder, daglig leder og eneaksjonær i et annet firma. Advokaten hans, René Ibsen, er sterkt imot at han skulle miste posisjonene sine i det selskapet.

– Fratas levebrødet

– Min klient er nå den eneste som arbeider i selskapet. Min klient arbeider nå kun mot privatkundemarkedet, og han tar ikke lenger oppdrag i næringslivsmarkedet, kommenterer Ibsen. Han ba retten om «at man ikke fratar min klient hans levebrød ved å fjerne han fra verv han allerede har. Han har en familie å forsørge, og i den situasjonen som er nå, vil det være umulig for ham å skaffe seg arbeid som ansatt.»

Det var ikke Oslo byfogdembete enig i, og i anken til lagmannsretten gjentar Ibsen at «det vil i dagens situasjon være umulig for ankende part å få seg ansettelse som rørlegger».

Men Borgarting lagmannsrett slår fast at rørleggeren både skal ha to års konkurskarantene og fjernes fra vervene i det andre firmaet sitt. – Det foreligger skjellig grunn til mistanke for flere meget alvorlige straffbare forhold, skriver retten.

Powered by Labrador CMS