SMULTRING: Den karakteristiske formen på bygget bidrar også til å holde energibehovet lavt. Den åpne kjernen i midten gir lys og blir også en møteplass med tilgang for alle.
SMULTRING: Den karakteristiske formen på bygget bidrar også til å holde energibehovet lavt. Den åpne kjernen i midten gir lys og blir også en møteplass med tilgang for alle.

Slik driftes verdens nordligste plusshus

Bli med inn i Powerhouse Brattørkaia.

Published

Uansett hvor moderne og automatiske byggene blir – drifteren forsvinner ikke. – Vi klarer nok ikke å modernisere oss ut av menneskefaktorene, sier Entras Ketil Hartweg.Han viser rundt på Powerhouse Brattørkaia. Bygget med den karakteristiske fasongen i Trondheim er den første nybygde kontorbygningen i Norge som produserer mer energi enn den bruker – også når byggingen og produksjonen av alle materialene er tatt med i regnestykket.

Powerhouse Brattørkaia

  • Kontorbygg i Trondheim.
  • Bruttoareal: 18 200 kvadratmeter (13 500 over bakken). Åtte etasjer pluss mesanin og parkeringskjeller.
  • Kraftproduksjon: Cirka 485 000 kWh per år.
  • Levert energi: Minus 4,9 kWh per kvadratmeter oppvarmet bruksareal.

Sol og sjøvann

– Det er ikke gjort tidligere. Vi har 3000 kvadratmeter solcellepaneler på tak og fasader, og så bruker vi sjøvann til oppvarming og kjøling, med felles varmepumpe med nabobygget, forklarer prosjektsjef Nina Eriksen.Varmen går først til naboen – BI-bygget – der radiatorene trenger høyere temperatur. Returvannet derfra er varmt nok til å varme opp Powerhouse-bygget.Eriksen forteller om ventilasjonsløsninger som ikke er nye, men som er innstilt bedre:

Sparer lys

– Kanalene er overdimensjonert for å trekke inn mye luft på lav hastighet. Vinterstid trekker vi inn like mye luft som vi slipper ut, slik at inneluft kan varme uteluft. Om sommeren skrur vi ned anlegget på minimum og trekker inn den luften vi trenger. For å løse overtrykket inne har vi vinduer som kan åpnes og som styres automatisk, sier Eriksen.Fra Powerhouse Kjørbo i Bærum har Entra lært hvordan lys drar opp energibruken.– På Brattørkaia har vi inngått et samarbeid med ÅF Lightning om flytende lys; det vil si at det bare lyser der hvor det oppholder seg folk, forteller hun. I tillegg er arbeidssonene plassert langs fasaden der det er dagslys, og det kommer også inn dagslys fra den åpne kjernen midt i bygget.

Drifter fra start

For drifteren er Powerhouse-bygget et bygg som de fleste andre.– Det er ikke spesielle løsninger som gjør at det er mer krevende å drifte dette bygget enn andre bygg, sier teknisk sjef Ketil Hartweg.– Han som er driftsansvarlig, har vært involvert i byggeprosessen helt fra børjan. Han har deltatt i utformingen av ting som gjør at bygget driftsmessig skal være greit å ta vare på. For oss i Entra er det veldig viktig at driftsfolkene er tidlig med i byggeprosessen for å ivareta driften best mulig etterpå, sier Hartweg.Han snakker om gode energioppfølgingssystemer og mange energimålinger, slik at det er enkelt å se nøyaktig hvor energien brukes og å finne avvikene.– Alle tekniske anlegg på bygget er godt instrumentert og visualisert på SD-anlegget, slik at god drifting er enkelt, sier han.Nærmeste nabo, BI-bygget, er også et Entra-bygg. Her har beregningene på forhånd vist seg å stemme veldig godt med virkeligheten. Hartweg er sikker på at det samme vil skje med Powerhouse når det settes i full drift. De første leietagerne har flyttet inn – med Skanska og Sopra Steria i spissen – men bygget er ikke 100 prosent ferdig før i august.