UTVIDER: Mye større lokaler, alt på ett plan og flere produkter. Peter Sønderskov gleder seg til 2020.
UTVIDER: Mye større lokaler, alt på ett plan og flere produkter. Peter Sønderskov gleder seg til 2020.

Bygger verdens råeste robotlinje

Trox Auranor får hypermoderne robotfabrikk.

Published

Verdens mest moderne og avanserte robotlinje i bransjen, den kommer på Hadeland. Det melder Trox Auranor, som har gitt seg selv hypermoderne ny fabrikk i fødselsdagsgave.De siste tre årene har Trox Auranor vokst nesten 50 prosent. I ny fabrikk blir det flere roboter og bredere sortiment. Det norske selskapet er gode på luft, men internasjonalt er Trox-konsernet fullskalaleverandør på ventilasjon. Når den nye fabrikken står ferdig, blir det rom for flere av de internasjonale produktene også i Norge.

Produserer i Norge

– Vi har jobbet målrettet de siste tre årene for å komme dit vi er i dag og kunne flytte bedriften, sier Peter Sønderskov. Den skandinaviske Trox-sjefen flytter ikke mange kilometerne. Nå skal det brukes flere hundre millioner på ny fabrikk på Mohagen industriområde lengst nord på Hadeland.– Da jeg kom hit i 2015, så jeg en fantastisk bedrift med alt under samme tak, masse anerkjente fagpersoner og en utviklingsavdeling med eget laboratorium. Det eneste som manglet, var litt glede, mener Sønderskov.Han oppfordret kollegene til å forestille seg hvordan det hadde vært hvis ikke bedriften hadde vært der.– Hvis vi hadde drevet med videresalg, som størstedelen av konkurrentene våre. Hvor skal kunden gå hvis han har ønske om et produkt? Alle bra utviklingsprosjekter er oppstått hos en kunde som kommer med en idé eller et behov, sier han.– Hvis det han møter, er et firma som kjøper varer i Romania, Kroatia eller Ungarn, da blir selve verdikjeden altfor kompleks og lang.

Miljø

Peter Sønderskov har hatt jobben tidligere med å flytte et prosjekt fra Danmark til et lavkostland. Han reiste rundt i alle de østeuropeiske landene for å se hvor det var mest EU-midler å hente og synes det er skummelt at EU dekker halve kostnaden for den som flytter.– Det du ikke kan regne ut på papiret, er prisen for mennesker, kompetanse og DNA. Hvis du flytter, må du flytte alt. Da mister du nærværet mot kunden og den korte avstanden fra idé til ferdig produkt, sier han.Dessuten trekker han frem forurensning og CO₂-utslipp. Godstransportkøen gjennom Tyskland er ikke direkte miljøvennlig.

Byggherrekrav

– Vi kan ikke fortsette å fornekte miljøpåvirkningen. Vi ser allerede nå at det kommer krav fra byggherre om at du må dokumentere det fotavtrykket som varen etterlater, sier han, og trekker frem Statsbygg.– Det er bra. Vi ønsker å ta vare på mennesker og miljø, og vi har latt oss sertifisere alt vi kan.Konklusjonen som han har tatt med seg fra den forrige jobben, er at det er bedre å ta opp kampen lokalt.– Så må du effektivisere administrasjon, produksjon og salg lokalt. Den lønnsmessig billige konkurrenten din må du slå på nærvær. Kort tid til markedet og reduserte transportkostnader, sier Sønderskov.

Ett plan

NY FABRIKK: INDUSTRIOMRÅDE: Den nye fabrikken skal også ligge i Gran kommune på Hadeland, rett ved riksvei 4.
NY FABRIKK: INDUSTRIOMRÅDE: Den nye fabrikken skal også ligge i Gran kommune på Hadeland, rett ved riksvei 4.

I dag driver 45-åringen Trox Auranor i tre etasjer med heisen som flaskehals, inneklemt på en tomt der det ikke er plass til mer. Den nye fabrikken blir 11 000 skreddersydde kvadratmeter på ett plan, på en 45 mål stor tomt.– Vi planlegger å automatisere en stor del av produksjonen. Automatisering krever plass – et menneske trenger én kvadratmeter, mens en robot trenger ni. En av linjene vi har kjøpt, blir den mest automatiserte linjen som finnes til å produsere et slikt produkt, sier Peter Sønderskov. Hvilket produkt, det vil han ikke fortelle ennå.

Akademi

Han roser konsernet for å ta sjansen på det som egentlig ser ut som ren galskap – å bruke så store ressurser på en fabrikk der det også er lagt opp til vekst.– Så får vi lov til å etablere Trox Academy – det er ikke bare et rom med noen stoler og bord, men et konsept hvor vi vil utdanne kundene i å bruke produktene våre optimalt, og et forum for åpne diskusjoner om ventilasjon. Så har vi fått lov til å etablere et stort forskningslaboratorium hvor vi tar erfaringene fra testfasilitetene her og gjør dem enda bedre. Det vi egentlig går etter, er å få ikke bare en produksjon, men et ressurs- og kompetanseområde innenfor ventilasjon, lokalt i Norge og 30 minutter fra Gardermoen, sier Trox Auranor-sjefen.

2020

Målet er at bedriften har flyttet inn i nye lokaler i slutten av 2020.– Jeg sover ikke mest når jeg begynner å tenke på selve flyttingen. Men det må ganske enkelt gjøres hvis vi skal fortsette utviklingen og veksten og i tillegg utvide sortimentet, sier Peter Sønderskov.