Pressemelding

Studenter fra OsloMet viser fram utstyret i det nye laboratoriet.
Studenter fra OsloMet viser fram utstyret i det nye laboratoriet.

OsloMet får digitalt topplaboratorium

Bygg- og energiteknikkstudentene på OsloMet får nå et toppmoderne digitalt laboratorium innen bygg- og anleggsteknikk, bygningsteknologi og bærekraftig design.

(Pressemelding)

Laboratoriet er en gave fra det internasjonale programvareselskapet Trimble, som tilbyr Trimble Connected Construction, en stor verktøykasse av profesjonelle program- og maskinvareløsninger innen bygg og anlegg, som benyttes gjennom hele livssyklusen til et byggeprosjekt.

Laboratoriet vil kraftig utvikle bruken av digitale applikasjoner på Institutt for bygg- og energiteknikk, og gi studentene praktisk erfaring med Trimbles løsninger.

Løsningene brukes til å planlegge og prosjektere veg, jernbane, bygg, vann og avløp, og gir «mixed reality» i planlegging og bygging av infrastruktur.

Styrker den digitale kompetansen

Samarbeidet med Trimble gjør det mulig for OsloMet å integrere teknologiske verktøy for design og konstruksjon av bygninger og bomiljøer på en mer helhetlig måte.

– I dag er digital kompetanse svært viktig for studentene våre. Med Trimble Lab får studentene ved Institutt for bygg- og energiteknikk tilgang til banebrytende teknologi og produkter innen ingeniørfag og konstruksjon, sier førsteamanuensis og studieleder Jian Dai.

– Vi tror dette vil akselerere integrering av digitale verktøy i studiene våre. Laboratoriet gir ikke bare studentene våre bedre læringsutbytte, men også kompetanse til å endre og fornye bransjen i deres fremtidige karriere.

Verdifullt for nye utdanningstilbud

– I tillegg er laboratoriet også en verdifull ressurs for å støtte utviklingen av nye utdanningstilbud i smart mobilitet og urban analyse, og ny spesialisering innen infrastruktur på våre bachelor- og masterprogrammer.

– OsloMet er et enestående nytt tilskudd i vårt nettverk av laboratorier rundt om i verden. Vi er ivrige etter å spille en viktig rolle ved å gjøre det mulig for studenter og lærere å forbedre utdanningen innen ingeniørfag, byggteknikk og prosjektering med Trimbles avanserte teknologi, sier Allyson McDuffie, direktør for utdanning i Trimble.

– Vår misjon er å transformere måten verden fungerer på, dette krever at vi investerer i neste generasjons arbeidsstyrke, som blir morgendagens influencere og ledere.

Gjør studentene konkurransedyktige i bransjen

Carl Christian Thodesen, dekan ved Fakultetet for teknologi, kunst og design forteller at OsloMet – storbyuniversitetet er begeistret over det nye laboratoriet, som han mener er utviklet gjennom et svært godt samarbeid med Trimble.

– Laboratoriet vil gi studentene våre tilgang til topp moderne utstyr og programvare som vil gjøre dem attraktive og konkurransedyktige i den moderne ingeniør- og byggebransjen, sier Carl Christian Thodesen.

– Å jobbe med Trimble for å utvikle dette, er et bevis på hvordan bransjen og akademia kan samarbeide om å utvikle ferdigheter og kompetanse til en konkurransedyktig og bærekraftig ingeniørbransje, der førsteklasses dyktighet er en forutsetning.

Powered by Labrador CMS