TRUET: Det er fare for stengte dører på Ringside når det ikke blir mulig for kundene å parkere i nærheten av butikken.
TRUET: Det er fare for stengte dører på Ringside når det ikke blir mulig for kundene å parkere i nærheten av butikken.

Sykkelveier kan stenge Bademiljø-butikk

Nye sykkelveier kan føre til kroken på døra for butikken til Ringside Rørleggerbedrift. – Kommunen bare driter i å høre på klagene, sier daglig leder Kenneth Skogsrud.

Published

– Det er synd for byen og for alle som driver butikk, sier Skogsrud. Den 300 meter lange General Birchs gate i Oslo skal få sykkelfelt på begge sider. Resultatet er at 65 parkeringsplasser blir borte og at Ringside-kundene ikke får noe sted å parkere.

Mister all parkeringen

– Jeg forstår ikke helt tankegangen når det er en vei med fortau på begge sider. De kunne tatt det ene fortauet, mener Skogsrud.

Det er ikke lenge siden han var fornøyd med parkeringspolitikken til Oslo kommune.
– Vi var veldig glade da det ble beboerparkering, for da kom det opp betalparkering i hele gaten ved siden av oss. Det betydde at det ble masse ledige plasser fordi det koster penger å parkere. 20 kroner for å stikke innom en butikk, det tåler man, sier han.

Men nå forsvinner alle parkeringsplassene. Noen andre parkeringsmuligheter for kundene, det finnes ikke.

Mister kundene

– Vi klarer ikke å se at kundene velger å dra til butikken vår når det ikke er mulig å parkere bilen der. Det er litt vanskelig å ta med seg et dusjkabinett uten bil, sukker Skogsrud.

– Vi driver butikk fordi vi ønsker å selge varer. Butikken drar selvsagt med seg en del monteringsoppdrag for rørleggerne, også. Men varene våre er ikke alltid enkle å ta med seg på bussen. Heldigvis har vi stor butikk på Alnabru, også, men det er synd om alle butikker innenfor ring 2 skal legges ned, sier rørleggermesteren.

Han synes det er rart at kommunen lager et nytt alternativ for syklistene, som han mener at det allerede er godt tilrettelagt for på denne strekningen.
– Vi er tilhengere av sykkel, men man må også legge til rette for næring hvis man ønsker en levende by. Vi kan ikke sitte på fortausrestauranter alle sammen, sier han.

29 av de 37 tilbakemeldingene som kommunen fikk til planen, tok opp konsekvensene av å fjerne parkeringen. 14 av de 37 var entydig negative.

Ingen råd til håndverkere

I Oslo kommune viser bymiljøetaten til at sykkelveiene på begge sider av General Birchs gate er en del av en plan fra 2018.
– Tiltaket er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute mellom Nydalen og St. Olavs plass. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen, sier pressevakt Guro Birkeland Tangen.

– Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Egne sykkelfelt vil bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklister. Tiltaket vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed også bedre forholdene for gående, uttaler hun.

Rørfag har også spurt om hva holdningen til Oslo kommune er til faghandel innenfor ring 2 og hvilke råd kommunen kan gi til håndverkere med butikk for at de skal kunne være forberedt på kommunale vedtak som kan skape problemer. De spørsmålene har ikke bymiljøetaten svart på.

Powered by Labrador CMS