Illustrasjonsbilde: Oras
Illustrasjonsbilde: Oras

Nordmenn bryr seg minst om vannsparing i Norden

Undersøkelse utført av Syno International på vegne av Oras, viser at under halvparten av nordmenn mener at vannsparing er et viktig miljøtiltak. I Norge er vi langt mindre opptatt av vannsparing enn i Danmark, Sverige og Finland.

Published Last updated

– I Norge ser vi på kranvann som en billig og nær utømmelig ressurs, og de fleste kjenner nok ikke den samlede miljøbelastningen som følger av forbruket, sier Christian Vogelsang, forsker ved seksjon for Miljøkjemi hos Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

En fersk undersøkelse utført av Syno International for Oras viser at under halvparten av nordmenn mener at vannsparing er et viktig miljøtiltak mot 67 prosent av danskene. Kun 17 prosent av nordmenn anser vannsparing å være blant de viktigste miljøtiltakene de gjør i hjemmet. Til sammenligning svarer 52 prosent av danskene det samme.

Dette gjør seg også synlig i faktisk forbruk. Ifølge SSB er gjennomsnittlig vannforbruk fra husholdninger i Norge beregnet til 180 liter per person daglig. Det er 68 prosent høyere enn i Danmark hvor forbruket er beregnet til 107 liter per person daglig. Kranvannet i Danmark er blant det dyreste i verden.

– I Norge måles og belastes få abonnenter for sitt faktiske vannforbruk. De fleste kjenner knapt sitt eget forbruk og vet ikke hvor mye de kan spare på enkle tiltak, sier Vogelsang.

Ukjent miljøutfordring

Forskere mener at fjorårets uvanlig lange tørkeperiode som alvorlig tæret på vannressursene våre i mange områder, samt kraftige nedbørsperioder med påfølgende flomhendelser som kan forurense vannkildene våre, vil inntreffe hyppigere i tiårene fremover. I tillegg følger det miljøbelastninger av vannforbruket vårt i forbindelse med blant annet håndtering av avløpsvannet.

Vogelsang tror en annen årsak til nordmenns lave bevissthet om eget vannforbruk kan skyldes at vi har et velfungerende system som ikke merkes i hverdagen og at miljøbelastningen ikke kommuniseres nok:

– Det aller meste av infrastrukturen, som rør og renseanlegg, ligger ute av syne under bakken, og transporten og behandlingen «bare skjer» 24 timer i døgnet. Ulempen er at denne sømløsheten bidrar til at vi tar det rene vannet i springen for gitt.

Sparer vann når det lønner seg

Selv om nordmenn ifølge undersøkelsen ikke er spesielt opptatt av vannsparing, sier samtidig syv av ti at de fyller oppvaskmaskinen helt full før de setter den i gang. Dette kan bety at nordmenn er flinkere til å spare på vannet når det er økonomisk gunstig, som når man samtidig kan spare mye strøm.

– Økonomiske insentiver er nødvendige og bør gjenspeile de reelle og miljømessige kostnadene knyttet til forbruk av vann. Men ingen ressurser er uendelige, og nordmenn burde etterstrebe et mer nøysomt forbruk av den grunn. Teknologiske nyvinninger kan være med og gjøre vannsparingen enklere og mer effektiv, sier Vogelsang.

Lars Erik Fossum, Country manager i vannkran- og dusjprodusenten Oras Norge, bekrefter dette. Selskapet opplever stadig større etterspørsel etter vannsparende produkter.

– Å endre folks holdninger tar tid, men vi ser en økning i salget av produkter som hjelper med å kutte vannforbruket uten at folk behøver å endre vanene sine. Mest kjent er kanskje sparedusj. Installering av berøringsfrie kraner på kjøkken og bad kan kutte vannforbruket med så mye som 50 prosent. Da begynner det å hjelpe, sier Fossum.


Oversikt over holdninger til vannsparing og vannforbruk i Norge:

Tall for NorgeGjennomsnittlig daglig vannforbruk i liter per person (SSB)Vannsparing er viktig/svært viktig
Norge18048 %
Sogn og Fjordane22227 %
Møre og Romsdal20238 %
Hordaland18943 %
Rogaland15558 %
Trøndelag15463 %
Hedmark16250 %
Oppland18643 %
Nordland20040 %
Østfold18853 %
Akershus15850 %
Oslo15849 %
Buskerud16354 %
Vestfold17741 %
Telemark19232 %
Aust-Agder21352 %
Vest-Agder18255 %
Troms og Finnmark22155 %
Powered by Labrador CMS