Pressemelding

Roar Haugland, daglig leder Olimb Rørfornying AS.
Roar Haugland, daglig leder Olimb Rørfornying AS.

Olimb Rørfornying fortsatte veksten

Olimb Rørfornying måtte sette deler av driften på hold som følge av koronanedstengingen våren 2020. Likevel kan selskapet vise til vekst og et solid overskudd på over 50 millioner siste år.

(Pressemelding)

Olimb Rørfornying AS har hatt en jevn omsetningsvekst de siste årene, med svært gode resultater. Tallene for regnskapsåret 2020 viser driftsinntekter på 290 millioner og et resultat før skatt på 51 millioner. Sammenlignet med 2019 økte omsetningen med 7 millioner, mens driftsresultatet økte med 13 millioner. De fire siste regnskapsårene har selskapet levert et overskudd på nesten 200 millioner kroner.

Covid-19 bremset virksomheten

- Vi må si oss svært fornøyd med å ha skapt disse resultatene på tross av Covid-19 som bremset deler av driften på privat rørfornying i fjor vår. I perioden fra midten av mars og frem til sommerferien var en del av selskapets ansatte berørt av permitteringer som følge av stans på enkelte områder, sier daglig leder i Olimb Rørfornying, Roar Haugland.

I et normalt år fordeler omsetning og aktivitet seg omtrent 50/50 på offentlig og privat marked. I 2020 var det rørfornying av offentlig ledningsnett som dro den største delen av lasset.

Rehabilitering av avløpsledninger er hovedvirksomheten både privat og offentlig. Selskapet har også hatt en merkbar vekst innen rehabilitering av offentlige vannledninger.

Rørfornying gir mest rør for pengene

- Potensialet i vår bransje er veldig stort, både privat og offentlig. En fersk rapport fra Norsk Vann beregner at kommunalt vann og avløp må oppgraderes for 332 milliarder fram til 2040, og norske husholdninger må belage seg på minst en dobling av dagens gebyrer. Rørfornying er den metoden som gir den desidert rimeligste prisen per rehabiliterte meter med rør, både innen vann og avløp, så her ligger det muligheter for enorme besparelser i kommune-Norge, sier Haugland.

Borettslag kan unngå store lån og verdifall på leiligheter

Også innvendig i bygg er det store summer å spare på å rehabilitere avløpsnettet fremfor å skifte det ut. Etterspørselen på dette området er økende, spesielt fra eldre borettslag og sameier. Mellom et rørfornyingsprosjekt og en totalrenovering med utskiftning av rør kan det skille flerfoldige millioner kroner.

- Mange borettslag bruker enorme beløp helt unødvendig på å totalrenovere bad og leiligheter i forbindelse med bytte av innvendige vann- og avløpsrør. Dette gir store felleslån og høy husleie som påvirker prisnivået på leilighetene betydelig, til frustrasjon for beboerne. Heldigvis er det nå flere som ser gevinstene av å fornye og gjenbruke eksisterende rørnett i bygninger, sier Roar Haugland.

Blir værende i Råde

Olimb Rørfornying har siden høsten 2017 vært en del av danske Per Aarsleff Holding AS, som er Europas største produsent og installatør innen rørfornying. Dette gir selskapet tilgang til et stort produktspekter, bransjeteknisk ekspertise og en bred erfaringsbase.

- Vi har en stor dansk eier som styrker vår posisjon i markedet og holder oss på tå hev, men selskapet drives helt og holdent fra hovedkontoret i Råde og våre regionale avdelinger. Slik skal det også fortsette. Olimbs røtter i Råde går helt tilbake til 1967, og vi skal være en Østfold-bedrift også i årene som kommer, sier Roar Haugland.

Powered by Labrador CMS