Pressemelding

Sverre Tragethon (t.v) overtar nå den daglige ledelsen av Hallingplast AS etter sin far Steinar, som får nye oppgaver innen teknikk og utvikling etter 40 år som leder av bedriften.
Sverre Tragethon (t.v) overtar nå den daglige ledelsen av Hallingplast AS etter sin far Steinar, som får nye oppgaver innen teknikk og utvikling etter 40 år som leder av bedriften.

Ny Hallingplast-epoke

Sverre Tragethon (35) har overtatt stafettpinnen som daglig leder i Hallingplast AS etter sin far Steinar.

(Pressemelding)

Sverre Tragethon har med kone, to barn og hund, flyttet hjem til Geilo etter fem år som leder av datterbedriften Hallingplast AB i Sverige. Nå er det moderbedriften som skal nyte godt av den kompetansen han har bygget opp fra barnsben av, da han fulgte sine fars fotspor og ble heltidsansatt allerede som 20-åring.

Sammen med sine to brødre Kåre og Anders utgjør han tredje generasjon Tragethon i bedriften. Sverre er utdannet markedsøkonom fra IHM Business School i Gøteborg.  Han ble av styret valgt til å lede bedriften videre på grunn av sin fagkunnskap og innsikt, både for selskapets kunder, samarbeidspartnere og kolleger.

Sverre vil fortsette som salgs- og markedssjef med fokus på de litt spesielle markedsområdene og produktene innen havbruk og offshore. Hovedmarkedene til Hallingplast innen vann og avløp håndteres for lengst av dyktige folk i organisasjonen.

Solid kompetanse

Styreleder i Hallingplast AS, Jan Sannem, er ikke i tvil om at Sverre har de egenskapene og den kompetansen som er nødvendig for å sikre Hallingplast sin sterke posisjon i markedet og videreføre bedriften som en hjørnesteinsbedrift i Hallingdal.

Samtidig understreker han at Steinar Tragethon, etter drøye 40 år som daglig leder, fortsatt vil sette sitt preg på bedriften. Nå i rollen som leder for en ny avdeling med et knippe medarbeidere innen teknikk og utvikling.

- Steinar vil i lang tid være en viktig motor i videreutvikling av bedriften, slår styreleder Sannem fast.

- Nødvendig kompetanse innen teknisk, logistikk, markedsføring og økonomi er avgjørende for videre utvikling. Bedriften er også kontinuerlig avhengig av nye operatører som har riktig skolemessig bakgrunn for å kunne betjene det stadig mer digitaliserte og avanserte produksjonsutstyret bedriften investerer i.

Hallingplast har gjennom mange år vært en viktig lærlingearena i Hallingdal, og det vil være avgjørende for at bedriften skal kunne tiltrekke seg gode medarbeidere, fortsetter Sannem.

Powered by Labrador CMS