Trangt om plassen hos NRA. FOTO: Jørn Wad
Trangt om plassen hos NRA. FOTO: Jørn Wad

«Stinn brakke» på NRA fagdager

Fagdagene fyller selv de største lokalene på konferansehotellet.

Published

Norsk Rørallianse (NRA) har vokst. Nå er de så store at fagdagene fyller selv de største lokalene på konferansehotellet på Gardermoen. Riktig nok i fellesskap med leverandørene. Men det ligger kanskje i sakens natur?For hun snakket om «hårete mål», Line Ekroll Dyb startet sin innledning med henvisninger til månelandingen som skjedde for 50 år siden, og som John F. Kennedy annonserte i 1962. Hun innrømmet at NRA kanskje ikke gjør månelandinger hver dag, men mente likevel at veksten fra den spede starten i 2002 til dag:

Når milliarden?

-I år kommer vi til å handle for 800 millioner kroner, erklærte hun, til bred applaus fra salen. Og hun la ikke skjul på sitt eget «hårete mål»: Nemlig at man skal nå milliarden innen rimelig tid. Og hun kunne fortelle om en massiv vekst: formidable 37% i et marked som har en samlet vekst på 5%. I 2019 har 50 leverandører kommet inn under NRA-paraplyen, og Ekroll Dyb var opptatt av at det har skjedd en vekst på 41% når det gjelder avtaleleverandørene.-Dere er minst like gode som de store konkurrentene våre, og enda mer lojale, smilte hun, og la til: Dere vet at morgendagen ikke kommer til å se ut som gårsdagen, og derfor er det at vi samles her under en felles vignett som handler om kontinuerlig endring og forbedring. Programmet hos NRA disse dagene startet da også med kommunikasjon:

Fremtiden ER her!

-Stavanger: Robotene borrer i bygg, og hvis vi ikke følger med i utviklingen, så detter vi bakpå, for konkurrentene våre følger med, sa Roar Fjellheim, som er motivator og kommer fra Evan Jones International. Han minnet også om at leverandørene er en viktig kilde til utvikling, for de følger nemlig med, slik at de kan utvikle oss. Men om man ikke har en kultur for å endre oss, skjer det ingen ting. Derfor må vi bygge en kultur som består av verdier, normer og holdninger, for adferd er kommunikasjon, slo han fast. Fjellheim var også opptatt av hva bedriftene kunne gjøre lokalt:-Dere deler for lite på kunnskapen mellom bedrifter, understreket han. Likevel gledet han seg over at dette hadde vokst de seinere årene. Men den viktigste utviklingen skjer likevel internt, og dere burde se på kollegene dine som kunder, oppfordret han: Utvikle gjerne eget stammespråk, og bygg en kultur som bygger på «givers gain», for den som gir inn i kjeden, kommer også til å få. Vi skal gi hverandre support, og skape tillit og trygghet. Det er viktig å gå på jobben for å gjøre en god jobb, men det er enda viktigere å gå på jobben for å gjøre kollegaene mine bedre, understreket han.-Men vi skal lære der vi kan finne ny kunnskap: Stavanger Universitetssykehus tok for seg «Pit-stop» i Formel 1, og lærte av det. Nå er de verdens beste på å behandle hjerneslag. De har lært av idretten, det bør vi også gjøre, slo han fast. For fremtiden ER her nå: Vi kan ikke vente på den.Tekst: Jørn Wad