OMSTRIDT: Kommunale nødboliger er så mangt – også for drifteren er forskjellene store. Containerløsningen i Rana er blant dem som er omstridt.
OMSTRIDT: Kommunale nødboliger er så mangt – også for drifteren er forskjellene store. Containerløsningen i Rana er blant dem som er omstridt.

Stort spenn i nødboliger

MO I RANA: En nødbolig er ikke det samme som en nødbolig. Men enten det er en container med bad eller en topp moderne leilighet, så kan de by på vanskelige vurderinger for byggdrifterne.

Published Last updated

– Forskjellene er store, meldte NRK tidligere i år og fortalte om nesten nye boliger med gratis frokost i Kristiansand, sammenlignet med en innredet container i Rana.

Men det er ikke bare standarden som varierer. Bruk og drift er også svært forskjellig mellom nødboligene – eller de midlertidige boligene, som den formelle betegnelsen er.

– Nødboliger er for alle kategorier av personer, som Øyvind Eklo sier det. Han er driftsoperatør i Trondheim eiendom og sitter i faggruppen for byggdrift og eiendomsforvaltning i Fagforbundet.

Brakke eller leilighet

I Trondheim har kommunen følere i boligene som registrerer om noen kommer og okkuperer dem hvis de står tomme. Når det bor folk der, derimot, har ikke kommunen som eier noen løpende oversikt over tilstanden.

– Så har vi en del boliger for vanskeligstilte som er laget på en måte slik at de tåler å herpes litt. Og vi har en del brakker rundt om i kommunen til bostedsløse som ikke har fast adresse, forteller Eklo.

Han karakteriserer nødboligene som i god stand og peker på at kommunen også har noen for dem som flykter fra noen – også de boligene er i kjempefin stand.

– De kommer gjerne først på krisesenteret, så plasseres de ut på boliger, og det er ikke lett å skjønne at det er boliger spesielt for dem som er i krise. Vi har hjemmel i lovverket for at kommunen har forkjøpsrett på 10–15 prosent av alle leilighetene i borettslag. Vi har 3000 leiligheter hvor vi eier hele borettslaget og 1000 som vi har kjøpt i private borettslag, sier han.

Sjelden trusler

Det fører naturlig nok til alle kategorier leietagere. Noen av dem reiser ikke drifterne på besøk til alene. Truende situasjoner er sjeldne, men noen beboere kan være aggressive.

– Og noen vil gjerne vite når vi kommer slik at de kan gjemme unna det de har hjemme, men vi bryr oss ikke om sånt, understreker Eklo.

Det han og kollegene derimot må passe på, er hvilken stand boligene er i. – Hvis forfallet er blitt så stort at noe må gjøres og leiligheten er full av avfall og rask, melder vi også fra til helsepersonell så de får komme inn og ta en vurdering, forteller han.

Containerdebatt

Containerboligen i Mo i Rana har vært gjenstand for politisk debatt.
– Nødboligene i Rana kommune er knyttet til det kommunale vann- og kloakknettet. De har minikjøkken og bad med servant, dusj og WC, forteller avdelingsleder Ole Bjørn Morisbak i boligseksjonen i Rana Byggdrift.

– Botilbudet er kjøpt fra et firma som en liten bolig, ferdig innredet til formålet. Fordelen er at den er veldig mobil, sa fagsjef Lars Karle Næss da det kommunale utvalget for helse og omsorg diskuterte containeren.

– Slik botilbudet framstår visuelt, skaper det en uheldig diskusjon. Vi skal ta tak i dette, slik at det ser ut som et botilbud og ikke noe folk mer eller mindre er blitt kastet inn i, lovet Næss ifølge Rana Blad.

Powered by Labrador CMS