Konsernsjef Grethe Bergly og bærekraftsjef Heikki Eidsvoll Holmås mener tilslutningen til SBTi ytterligere forsterker Multiconsults klimaforpliktelser.
Konsernsjef Grethe Bergly og bærekraftsjef Heikki Eidsvoll Holmås mener tilslutningen til SBTi ytterligere forsterker Multiconsults klimaforpliktelser.

PRESSEMELDING

Tar nye grep for å nå klimamålene

Multiconsult tilslutter seg Science-based Target initiative, og forplikter selskapet til å sette klimamål i tråd med 1,5-gradersmålet fra Paris-avtalen.

Published

- Meldingen fra klimatoppmøtet i Glasgow er klar. Alle land og selskaper må ta sin del av jobben med å begrense global oppvarming. Derfor går vi sammen med andre viktige norske selskaper og forplikter oss til å kutte klimagassutslipp i tråd med 1,5-graders-målet. Slik vil vi bidra til å begrense de største konsekvensene av klimaendringene, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Til nå er det rundt 2000 virksomheter som har forpliktet seg til målene internasjonalt, og i Norge er antallet rundt 30 virksomheter, deriblant Veidekke, Posten, Orkla og Telenor.

Stadig flere selskaper forplikter seg til å arbeide for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

- Skal vi stoppe klimakrisen fra å bli mye mye verre, må alle bidra for å kutte både egne utslipp og utslipp i leverandørkjeden, sier bærekraftsjef i Multiconsult, Heikki Eidsvoll Holmås. Han oppfordrer flere selskaper til å følge Multiconsults eksempel.

- Desto flere selskaper som går foran i klimadugnaden, desto lettere blir det for myndighetene å stille kravene som gjør at hele samfunnet bidrar med det som er nødvendig for klima.

Multiconsult har allerede satt som mål å være klimanøytrale innen 2030 eller tidligere.

For Multiconsult vil forpliktelsen ved tilslutningen til Science-based Target initiative innebære å kutte til null de direkte utslippene fra egen bilpark, båter og borerigger, samt kun kjøpe fornybar energi og utslippsfri fjernvarme.

I tillegg forplikter selskapet seg til å stille krav om utslippskutt fra hele leverandørkjeden.

Powered by Labrador CMS