OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skulle alltid bli sivilingeniør

Møt lokallagsleder Martin Rustan Aas.

Published

Mange anlegg står der uten å hente ut hele potensialet – og det skal ikke mye til, konstaterer Martin Rustan Aas. Nå prøver gruppelederen i Norsk VVS Energi- og miljøteknisk forening å engasjere flere i Telemark.Han leder en gruppe som er blitt Vestfold-tung.– Nå jobber vi for å prøve å få litt flere aktiviteter i Telemark eller i nærheten av grensen mellom Vestfold og Telemark. Styret er bare vestfoldinger, forteller Aas.

Alltid sivilingeniør

Han skulle alltid bli sivilingeniør, Martin Rustan Aas. Helt fra han var så liten at han ikke visste hva en sivilingeniør egentlig var.– Da jeg begynte på NTNU, syntes jeg at fagfeltene som handlet om klima og varmepumper, var de mest interessante. Så begynte jeg å søke i jobbmarkedet, og da var det i VVS-bransjen jeg havnet, forteller han.I Asplan Viak er han fagkoordinator for brannslukkingssystemer. I tillegg til brannslukking og sprinkler arbeider han mye med ventilasjon og spesialavsug. Akkurat nå sitter han hos Jotun i Sandefjord. Der bygges det forsknings- og utviklingssenter til over en milliard kroner.

Store muligheter

– Det skjer mye spennende i bransjen. Vi er flinkere til å automatisere prosesser og forstå nytten av det. Vi får inn så mye informasjon at vi klarer å bruke den riktig og får bedre anlegg på sikt, mener Aas.– Det er veldig mange anlegg som står der med veldig godt potensial som det skal lite til å hente ut. Det har mye å gjøre med å bli kjent med de anleggene som finnes. Mange anlegg er designet godt, men så trenger de ikke nødvendigvis å være driftet sånn som de var tiltenkt.Derfor tror han det er viktig å tenke på samarbeidet hele veien fra prosjektering til drift.– Vi må være forsiktige med å definere bygget som ferdig før det er ordentlig ferdig. Jeg håper jo at bransjen er flinkere til å bruke rådgiverne mer også i fasen etterpå, også, og sette av midler til å få anleggene gode, sier han.– Det er ikke ofte vi tar oss god tid til å evaluere prosjektet etterpå for å finne feilene. Det koster penger, men det er mulig å spare en del der, også.

Telemark

VVS-foreningen har tradisjonelt vært sterk også i Grenland. Fremdeles er det medlemmer der, men gruppelederen vil gjerne ha med flere og få med seg telemarkinger inn i styret.– Vi ønsker å heve engasjementet, sier han.Gruppen har tradisjonelle arrangement som båtturen i august og utenlandsturen annethvert år. Om hele bransjen er representert?– Ja, vi er kanskje litt ventilasjonstunge blant dem som pleier å være med, men mange av oss driver med begge deler, sier Martin Rustan Aas.