LEDER: Mari-Ann Amundsen inntar oldermannsstolen for første gang på laugsmøtet 15. august.
LEDER: Mari-Ann Amundsen inntar oldermannsstolen for første gang på laugsmøtet 15. august.

Oldermor i Oslo

Oldermannen er en kvinne.

Published

Oldermannen er en kvinne. Mari-Ann Amundsen skriver historie – hun er første kvinne som er valgt til å lede et rørleggerlaug.For første gang sitter det en kvinne på oldermannsplassen hos rørleggermesterne. 15. august leder Amundsen det første laugsmøtet i Oslo Rørleggerlaug. Selv gleder hun seg litt ekstra til mesterbrevutdelingen 17. oktober, når Oslo sannsynligvis får enda en kvinnelig rørleggermester.

Arvelig

Engasjementet, det har hun arvet etter faren sin.– I oppveksten hørte jeg alltid at pappa skulle på laugsmøte, laugstur, laugs-ditt og laugs-datt. Jeg lurte på hva dette lauget var. Da jeg begynte i bransjen, var målet mitt å bli første kvinne i lauget. Det var en flott, oppegående dame, Cecilie Torhaug, som kom meg i forkjøpet rett før jeg fikk mesterbrevet, men jeg var nummer to, forteller hun.– Pappa snakket så varmt om lauget, så det var egentlig selvsagt da jeg tok mesterbrevet at jeg skulle søke om medlemskap.

Kolleger

Amundsen har alltid vært engasjert i faget, yrket og firmaet. Søstrene Amundsen synes godt i bransjen, og rørleggermesteren snakker gjerne om hvor mye hun lærer av å være laugsmedlem og om stoltheten som det gir.Nå er hun blitt leder for laugsbrødrene. Det betyr samtidig at hun er leder for konkurrentene sine.– Vi omtaler hverandre som kolleger. Jeg hører sjelden at noen bruker ordet «konkurrent», protesterer hun. Men samtidig:– Sunn konkurranse er alltid bra. Jeg vil heller miste en jobb til en oppegående, flott laugsbror enn til en annen, mindre seriøs bedrift. Det vil aldri føles vondt. Da har vi konkurrert på like vilkår, og da har de fortjent den jobben. Det er heller de useriøse vi må jobbe imot.

Kompetanse

Mari-Ann Amundsen opplever snarere at laugsbrødrene hjelper hverandre med kompetanse. Trenger hun faglig veiledning, er det alltid noen hun kan ringe til.– Oslo Rørleggerlaug er et av de største laugene i Norge. Vi har rundt 155 medlemmer. Men det betyr lite om lauget er stort hvis ingen engasjerer seg. Derfor er jeg glad for at vi har veldig bra oppmøte på laugsmøter og turer, sier hun.

Renommé og opplæring

Hun trekker frem det å opprettholde engasjementet i lauget som en av fanesakene sine. En annen er å heve bransjens renommé.– Så er jeg brennende opptatt av opplæring. Kompetanse for nye håndverkere, og at vi er en samlet bransje som forstår at ikke opplæringskontoret har hele ansvaret. Vi bedriftene skal gå i oss selv og ta ansvaret vårt. Du kan ikke alltid forvente at du får lærlingen i fanget og at alt går av seg selv, sier hun.Derfor må skikkelige folk i bransjen være synlige og tørre å stikke seg frem slik at det ikke er skrekkhistoriene som dominerer i sosiale medier.Amundsen ser ikke noen konflikt mellom lauget og de stadig sterkere kjedene. Hun mener at lauget har rollen sin i å arbeide med grunnleggende ting som opplæring, kompetanse og fremsnakking av faget, mens kjedene og Rør Norge skal arbeide med et marked som er i stadig endring.

Historiske brødre

Hun er stolt av laugsbrødrene som har valgt en kvinne som oldermann. – Jeg har ikke gjort noe mer enn ganske mange andre i lauget som kunne fått dette vervet og fylt disse skoene. Men jeg er stolt av at de turte å ta valget. Det er de som er historiske, egentlig, sier hun.Og hun er oldermann, ikke olderkvinne.– Det heter oldermann i kjole- og draktsyerlauget, også, og det heter sysselmann. Oldermann er en tittel som det ikke er noen grunn til å endre på! sier oldermann Mari-Ann Amundsen.

HØYTIDELIG: Oldermannen leder laugsbrødrene sine i spektakulære omgivelser. Alf Rolfsen utsmykket Laugssalen.
HØYTIDELIG: Oldermannen leder laugsbrødrene sine i spektakulære omgivelser. Alf Rolfsen utsmykket Laugssalen.