PÅ TAKET: Administrerende direktør i Nordea Liv Eiendom, Nils Arne Gundersen, og administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, inspiserer solcelleanlegget på taket i Fyllingsdalen.
PÅ TAKET: Administrerende direktør i Nordea Liv Eiendom, Nils Arne Gundersen, og administrerende direktør i Nordea Liv, Hans-Erik Lind, inspiserer solcelleanlegget på taket i Fyllingsdalen.

Økende interesse for solstrøm

Nylig la Nordea 1000 kvadratmeter solceller på sitt kontorbygg i Bergen. Nå bekrefter Malling & Co at det er økende fokus på lokal solstrøm-produksjon.

Published

– Vi har fire til fem prosjekter som vi jobber med og som trolig vil realiseres i løpet av kort tid, sier daglig leder i Malling & Co Energi og Miljø, Stein Randby.

Perfect match

Solcelleanlegget på Nordea kontorbygg, Folke Bernadottesvei 38 i Bergen, var Malling & Cos første solcelleprosjekt.

– Nordea har lenge vært på jakt etter en mer bærekraftig energiløsning for bygget sitt i Bergen. Løsningen fant de hos en av sine leietakere i det samme bygget, sier Randby.

I kontorbygget satt nemlig også Fjordkraft. De jobbet med en løsning for leasing av solceller kalt «Soleklart». Hva var vel bedre enn å teste ut løsningen i bygget hvor de selv var leietakere?

– Det var en perfekt match. Fjordkraft bygger, eier og drifter solcelleanlegget, og så leaser Nordea dette av dem, via en finansiell partner kontrahert av Fjordkraft, sier Randby.

Profesjonaliserer proff-markedet

Malling & Co drifter og forvalter alle Nordeas bygg. Selskapets datterselskap Malling & Co Energi og Miljø var derfor et helt naturlig valg av rådgiver i prosjektet.

– Fra vi startet planleggingen til anlegget var ferdig montert tok det cirka ett år. Hvor mye energi det produserer er foreløpig litt for tidlig å si, men simuleringsmodellene anslår rundt 165.000 KWh/år, noe som er ca. 15 prosent av det aktuelle byggets samlede energibruk, sier Randby.

Han forteller at det eldste bygget på samme eiendom er det siste i Nordeas portefølje hvor de fremdeles benytter naturgass i tillegg til strøm for å dekke oppvarmingsbehovet.

Bygget er allerede utstyrt med varmepumpe, men i påvente av fjernvarmen som kommer med Bybanen i 2023, har de altså benyttet naturgass.

For Nordea var leasing-løsningen med Fjordkraft noe de har ventet på.

– Det var derfor svært gledelig at Fjordkraft var først ute med å tilby en slik løsning. Denne typen leasing-løsninger representerer en profesjonalisering av markedet, hvor vi som gårdeier kan overlate innkjøp, drift og vedlikehold til ekspertisen, sier Tone Storheim i Nordea Liv Eiendom.

Fjerner barrierer

Fjordkraft forteller at mange gårdeiere opplever denne eie vs. leie-problematikken som en barriere for gjennomføring av tyngre investeringer. Ofte sitter gårdeier igjen med å ta regningen, mens gevinsten kommer bare leietaker til gode. For gårdeier kommer gevinsten først når byggets verdi øker.

Fjordkraft-løsningen, «Soleklart», innebærer at gårdeier slipper investeringen. De betaler i stedet bare for produsert solstrøm til en langsiktig gunstig pris.

– Nå ville nok aktører med ambisiøse bærekraftsmål, slik som Nordea Liv Eiendom, gjennomført denne typen investeringer uansett, men for de mindre aktørene vil nok konseptet fjerne en vesentlig barriere, sier Roger Finnanger, konserndirektør for bedriftsmarkedet i Fjordkraft.

Hjulpet av EUS taksonomi

Randby hos Malling & Co Energi og Miljø forteller at de over tid har jobbet med flere solcelleprosjekter og at flere av disse prosjektene nå er i ferd med å realiseres.

– Vi har vært med å utarbeide bærekraftstrategier for en rekke selskaper og flere av disse ønsker nå også å utnytte takene sine. Vi jobber blant annet med et stort anlegg til Oda, tidligere Kolonial.no, sitt lagerbygg på Liertoppen Vest. Dette anlegget er nesten 10 ganger større enn anlegget i Bergen, sier Randby.

Han mener at noe av årsaken til at solceller nå får økt oppmerksomhet blant annet skyldes langsiktig og god jobbing fra Grønn Byggallianse.

– Deres ti strakstiltak for eiendomsbransjen har vært viktige. Samtidig har vi vært godt hjulpet av sertifiseringssystemene som følger av BREEAM. I tillegg spiller den nye taksonomien til EU en viktig rolle. Fremover vil det ikke lenger være godt nok å si at man er bærekraftig, man må faktisk være det, og man må kunne dokumentere det, sier Randby.

Blir dyrere å ikke ta miljø på alvor

EUs taksonomiforordning (EU/2020/852) er en ny klassifiseringsforordning som definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål, blant annet innen bygg og eiendom.

SSS– Kan man ikke dokumentere bærekraft kan det resultere i både dyrere finansiering og dyrere forsikring. Det vil med andre ord koste dyrt å ikke ta miljøet på alvor. Dette er derfor et kraftig insentiv, og dette er nok en del av forklaringen til at vi nå ser at flere ønsker å ta i bruk de bærekraftige mulighetene de har, og her spiller solceller en stadig viktigere rolle, sier Randby.

Powered by Labrador CMS