Kvaliteten på vannet i anlegget skal være lik, så får leverandørene konkurrere om den beste måten å oppnå den kvaliteten på, konstaterer Thomas Even Fransrud.
Kvaliteten på vannet i anlegget skal være lik, så får leverandørene konkurrere om den beste måten å oppnå den kvaliteten på, konstaterer Thomas Even Fransrud.

Det blir væskestandard – om et par år

Utvikler egen standard for væskekvaliteten i lukkede energianlegg.

Published

Troverdig bransje, spart energi og like konkurransevilkår. Nå begynner arbeidet med en egen standard for væskekvaliteten i lukkede energianlegg.Van Ha Doan var sterk og klar da han reiste rundt i fjor og holdt kurs i regi av VVS-foreningen:– Vi må øke forståelsen for hvor viktig væskekvaliteten er. Det vil bidra til bedre drift, energisparing og lengre levetid for anleggene. Dessuten øker det troverdigheten til bransjen. Med like funksjonskrav for alle leverandører forenkler vi driften og valget av produkter for alle forbrukere, fastslo han.Flere har gått ut og støttet ønsket, både for å spare energi og for å sikre like vilkår.– Jeg hilser konkurrenter velkommen. Men jeg irriterer meg over useriøse konkurrenter, som Henrik Rosenquist i Enwa Water Technology sier det.

Europeisk arbeid

Nå får de det som de ønsker. Prosjektleder Jens Gran i Standard Norge bekrefter at det blir en standard etter hvert, og at arbeidet begynner på europeisk nivå.– Vi må henge oss på det arbeidet som allerede er i gang med å få en europeisk standard, sier kompetansesjef Thomas Even Fransrud i VVS-foreningen.– Standardisering av væskekvalitet i lukkede energianlegg. Det er det som er overskriften, forteller Jens Gran.– Det er for tidlig å si at vi har begynt arbeidet ennå, men når vi kommer i gang, tar det gjerne om lag halvannet år før det er ferdig.Gran forteller at arbeidet kommer til å bygge på EN-standarden med nummeret 14336, om vannbaserte energisystemer i bygninger.

Forskjellig vannkvalitet

VVS-foreningen vil nominere Van Ha Doan til å representere Norge i den europeiske komitéen.– Det kan bli krevende å definere den europeiske standarden slik at den også kan brukes i Norge. Norsk overflatevann er litt annerledes enn grunnvannet som for eksempel Danmark og Tyskland bruker. Vannkvaliteten er forskjellig, og dermed vil også vannbehandlingen være forskjellig. Men vi er i gang, og ballen ligger hos Standard Norge, sier han.– Selv om vannkvaliteten er forskjellig, er det greit at vi er en del av det arbeidet som skjer. Uansett vannkvalitet er det viktig at vi får en standard som gir bransjen tydelige parametere for hvilken kvalitet vi skal fylle lukkede energianlegg med, understreker Thomas Even Fransrud.Så må de som leverer ulike løsninger, konkurrere om den beste måten å oppnå akkurat denne kvaliteten på.

RENT: Med rene overflater blir anleggene mer effektive, mer energigjerrige og mer seiglivede. Van Ha Doan får det som han vil – med en klar standard for kvaliteten på væsken på innsiden av rørene.
RENT: Med rene overflater blir anleggene mer effektive, mer energigjerrige og mer seiglivede. Van Ha Doan får det som han vil – med en klar standard for kvaliteten på væsken på innsiden av rørene.
Powered by Labrador CMS