Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening. Foto: RIF.
Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening. Foto: RIF.

RIF-rapport: Flere vurderer å nedbemanne

Reduserte markedsforventninger hos RIF-bedriftene.

Published

Usikkerhet knyttet til samferdselssatsningen og en viss avdemping i byggmarkedet gir ringvirkninger for de rådgivende ingeniører som reduserer markedsforventningene noe i tiden fremover.Det viser en fersk konjunkturrapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).I 2012 startet foreningen med sine halvårlige konjunkturundersøkelser som gir en pekepinn på bygg- og anleggmarkedet fremover, og i siste undersøkelse peker mange av parameterne oppover. Tidligere har denne rapporten vist seg å gi en tidlig indikasjon på temperaturen i hele bygg- og anleggsnæringen.

Flere vurderer å nedbemanne

Dagens ordrereserve for RIF-firmaene er innenfor de fleste forretningsområder større nå enn for seks måneder siden. 44 prosent av RIF-firmaene sier at de har planer om å oppbemanne de neste 6 månedene. Samtidig viser målinger at flere enn ved sist måling vurderer å nedbemanne og at realisert omsetning ble noe lavere enn forventet.Generelt er det fortsatt relativt høye forventninger og rekrutteringsbehovet hos RIF- firmaene. Dette gjelder innenfor planoppgaver og miljø/klima- løsninger generelt og infrastruktur og vann- og avløp spesielt, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening i en pressemelding.

Større usikkerhet

Samtidig viser RIFs undersøkelse at det er større usikkerhet nå enn ved forrige måling. Manglende finansiell forutsigbarhet av planmidler på vei og bane har gjort at flere har erfart at de har måttet legge ned pågående arbeid på kort tid. Usikkerheten er også knyttet til hvordan de politiske diskusjonene og regionsreformen vil slå ut.- Vil det fortsatt bli start og stopp i en del vei- og baneprosjekter som følge av politiske omprioriteringer eller sparekniven? Den siste runden med bompengediskusjoner stiller også spørsmålstegn ved om de ambisiøse NTP-planene faktisk vil bli gjennomført i den størrelsesorden markedet hittil har forventet. I tillegg er forventningene til boligmarkedet og kontor/industribygg dempet i forhold til tidligere målinger, fortsetter Hansteen.I løpet av de siste ti årene har antallet ansatte i bransjen nesten doblet seg, fra 6.400 til 12.000 ansatte. Ifølge estimater fra RIF har medlemsbedriftene planer om å ansette nærmere 1000 personer i løpet av det neste året.

Stort kompetansebehov

– Det er et vedvarende stort kompetansebehov i bransjen og dette avspeiler seg i firmaenes rekrutteringsiver. På ulike undersøkelser de siste årene ser vi også at de rådgivende ingeniørfirmaene har stor rekrutteringskraft både mot erfarne og nyutdannede ingeniører, avslutter Skudal Hansteen.