DYRT: Det er dyrt å behandle legionella – forebygging er god butikk i tillegg til å være viktig for liv og helse.
DYRT: Det er dyrt å behandle legionella – forebygging er god butikk i tillegg til å være viktig for liv og helse.

God butikk å forebygge legionella

Flere milliarder kroner går med til å behandle pasienter med legionella.– Å bestemme seg for å sikre mot legionella er en avgjørelse om liv eller død, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

Published

– Budskapet vårt er at det er verdt kostnadene å forebygge legionella, sier Chris Edens. Han er epidemiolog hos CDC, den amerikanske etaten som tilsvarer Folkehelseinstituttet i Norge.

Rekordtall

Edens har snakket med nettavisen Kaiser Health News etter legionellarekorden i USA i 2018. 2019-tallene er ikke klare ennå, men i 2018 fikk USA inn rapporter om 9933 tilfeller av legionærsyken.

Det er bare toppen av isfjellet: Det nasjonale vitenskapsakademiet anslår at 70 000 amerikanere rammes hvert år. I Tyskland rapporteres det inn 600 til 900 tilfeller hvert år, og ifølge forskerne er det mindre enn fem prosent av det virkelige tallet. Og i de fleste land er andelen som blir kjent, nesten null, ifølge en artikkel i The Lancet.

Økning i vente

I USA trekkes boblebad og badestamper, hoteller og sykehus frem som de største smittekildene. Ti prosent av dem som smittes, dør. Av dem som puster inn legionellabakteriere og utvikler legionærsyken på sykehus, dør nesten en av fire.

Kaiser Health News peker på flere grunner til at sykdomstallene øker: Infrastruktur som forfaller, eldrebølge, mer testing, tiltak for å spare vann og til og med klimaendringer. Mer regn og fuktigere vær henger nemlig sammen med mer legionella.

Det koster samfunnet store summer. I 2012 viste CDC-forskning at sykehusoppholdene til de legionærsyke amerikanerne kostet 434 millioner dollar. Det var drøye 2,5 milliarder kroner etter dollarkursen på den tiden.

Sykehus

Prislappen på et utbrudd i et fengselssykehus i California i mars i fjor passerte 75 millioner kroner sju måneder senere. Sykehusanlegget var bygd for seks år siden. Mobile dusjer sto for brorparten av utgiftene, og også filtre og flaskevann kostet millionbeløp.

I Washington har pasientene saksøkt et psykiatrisk sykehus etter et legionellautbrudd og begrunner det med at de ikke kan dusje, vaske hendene eller bruke toalettene regelmessig. Frykten for slike medieoppslag og rettssaker gjør at driftsavdelingene i store bygninger lar være å teste for eller se etter legionella, hevder Laura Ehlers, som står bak legionellarapporten til det nasjonale vitenskapsakademiet.

Grønne bygninger

Ehlers peker også på grønne bygninger som en kilde til mer legionella. I sertifiserte bygninger – i dette tilfellet er det Leed-sertifisering hun snakker om – holder vannet ofte utrygge temperaturer.

Dermed blir det et viktig spørsmål for eiere og driftere hvor mye de skal beskytte mot legionella på forhånd for å unngå kjemperegninger senere. Chris Edens konstaterer at det er et spørsmål om liv og død og at regningen for å forebygge, er verdt de pengene det koster.

Powered by Labrador CMS