Det er både plusser og minuser med de nye læreplanene. Thomas Bergersen mener fordelene mer enn oppveier ulempene.
Det er både plusser og minuser med de nye læreplanene. Thomas Bergersen mener fordelene mer enn oppveier ulempene.

Nye læreplaner på høring

Forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker nå ute på høring med frist 15. november. Skeptikerne er redd for at kuldefaget skvises, andre ser positivt på mer helhetlig læring.

Published Last updated

Den nye læreplanen for Vg2 inneholder kompetansemål for det nye programfaget ventilasjonsteknikk, i tillegg til kulde- og varmepumpeteknikk. Dette betyr at elevene som velger kulde- og varmepumpemontørfaget i Vg3, også får kunnskap innen ventilasjonsteknikk og at elevene som velger ventilasjonsteknikerfaget i Vg3 får kunnskap i kulde- og varmepumpeteknikk.

Kannibalisme?

Et av spørsmålene i høringen er om læreplanen har et realistisk omfang ut fra årstimetallet. For å sørge for at elevene får nok fordypningskunnskap i Vg2, vil skolen kunne ta i bruk timer i yrkesfaglig fordypning (YFF) slik at elevene får den nødvendige teorien innenfor enten kulde eller ventilasjon fra læreplanmål i Vg3.

– Jeg er positiv nå, etter litt fram og tilbake. Ventilasjonsteknikk, kuldeteknikk og automasjon er tilgrensende fagområder, og det er bra å få en forståelse for helheten, mener Thomas Bergersen, yrkesfaglærer elektrofag ved Ringsaker videregående skole.

Han legger til at det, i hvert fall tidligere, har vært litt ymse hos mange i bransjen når det gjelder faglig fundament. Samtidig går sammenslåingen ut over noe. Den direkte kuldebiten mister halvparten av timene. Ferdig utdannede kuldemontører vil kunne mindre.

– Men hva er viktigst? Jeg har landet på at det er den helhetlige forståelsen som markedet etterspør. Endringen vil også gi et større jobbmarked for de som går ut av VG2, framholder yrkesfaglæreren.

Større vekt på HMS

Læreplangruppene har med stor deltagelse fra VKE-bedrifter jobbet for at kompetansemålene i læreplanene svarer til bransjen behov og forventninger til fremtidens fagarbeidere på kulde og ventilasjon, i tråd med fagfornyelsen. En av endringene er at helse, miljø og sikkerhet (HMS) er i større grad vektlagt enn tidligere. Spesielt viktig har det vært å få inn kompetansemål knyttet til elsikkerhet og arbeid på maskiner i henhold til maskinforskriften.

Utdanningsdirektoratet har reist spørsmål om faget i Vg2 bør bytte navn fra ventilasjon- og kuldeteknikk slik det er blitt vedtatt i tilbudsstrukturen, til kulde- og ventilasjonsteknikk.

– Det nye navnet i forslaget er dårlig. Det burde hete kulde- og ventilasjonsteknikk, ikke omvendt. Det er bedre fonetisk og sier noe om prioriteringen, mener Bergersen.

Læreplanen for Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget er ennå ikke klar og kommer på høring i slutten av året.

Kuldeutdanningen reddet med nytt lærefag

Kunnskapsdepartementet bestemte i 2015 at ingen Vg2-løp skal føre frem til kun ett fagbrev. VKE har lykkes i å redde kuldefaget som egen linje ved å innføre muligheten for å ta to fagbrev ved å velge Vg2 ventilasjon- og kuldeteknikk.

– Uten det nye ventilasjonsteknikkfaget, så hadde kuldeteknikk blitt lagt ned og inn under automatisering, sier Thor Lexow administrerende direktør i VKE.

– Kvaliteten på utdanningen er avhengig av gode læreplaner og her er konstruktive høringsinnspill viktig, presiserer Lexow.

Bransjen oppfordres til å sende høringssvar.

Læreplangruppen for VKE-fagene i Vg2 ble ledet av Henning Friis i Luftkvalitet, læreplangruppen for Vg3 kulde og varmepumpemontørfaget ble ledet av Pål Haukeland i Therma Bergen og Henning Friis leder arbeidet med Vg3 ventilasjonsteknikkfaget.

På Utdanningsdirektoratets nettsider (udir.no) kan du lese forslagene til læreplaner og gi innspill.

Powered by Labrador CMS