MYE NEDBØR: Mye nedbør den siste tiden har ført til oversvømmelse i mange boliger. FOTO: Mycoteam
MYE NEDBØR: Mye nedbør den siste tiden har ført til oversvømmelse i mange boliger. FOTO: Mycoteam

Boligfortetning gir oversvømmelser

Høstens kraftige regnvær har ført til at flere tusen boliger har fått vann inn i kjelleren.

Published

Høstens kraftige regnvær har ført til at flere tusen boliger har fått vann inn i kjelleren.En viktig årsak er at det bygges stadig tettere i byer og tettsteder, slik at bygninger står tett og bakken ikke absorberer nedbøren.– I perioder med store mengder nedbør må terrenget ta unna mye vann, men i områder der det har vært en fortetning av boliger er det ofte for lite naturlig og ubebygd areal til at vannet dreneres bort, sier seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh i Mycoteam.

Mer gress og busker

Bjorvand Engh mener det er et problem at det ved oppføring av flere boliger ikke tas høyde for å beholde nok naturlige grøntarealer mellom husene.– Dersom man bygger tett, og i tillegg legger asfalt eller stein mellom husene, tas ikke vannet opp av jord og plantevekster, men samler seg og finner andre veier, gjerne inn i boliger, sier Bjorvand Engh.Det er først og fremst i byer og tettsteder oversvømmelse og tilbakeslag av vann er et problem i tider med mye nedbør. I tettbygde områder med mye fast dekke vil vannet bli ledet til overvannsnett som ikke har stor nok kapasitet til å ta unna ekstremnedbør.– Vi opplever en kraftig økning i henvendelser som gjelder oversvømmelser av kloakk og avløpsvann i boliger. Det voldsomme regnværet den siste tiden har ført til en overbelastning av overvannsnettet flere steder, sier hun.

Ikke få panikk

Selv om det kan være et sjokk å oppleve at kjelleren er full av vann, eller enda verre, at ekskrementer og dopapir flyter rundt, trenger ikke omfanget av skadene bli så ille.– Det viktigste er at vannet tørkes fort opp. Alt som kan trekke til seg vann av materialer, som for eksempel gipsplater og sponplater må fjernes, mens møbler og tekstiler må tas ut og vaskes og tørkes. I noen tilfeller må enkelte materialer byttes ut.Det verste som kan skje er at materialer blir stående fuktige eller våte over tid. Da kan det i løpet av kort tid utvikle seg muggsopp i boligen, noe som på sikt kan føre til dårlig inneklima.– Muggsopp kan utvikle seg etter få dager ved gunstige fukt- og temperaturforhold, sier Bjorvand.

Kan unngås

Ifølge rørleggermester Baard Aas i Lunder & Aas AS er det mulig å slippe tilbakeslag ved å montere en tilbakeslagsventil på avløpsledningen.– Ventilen blokkerer for oversvømmelse fra det kommunale nettet. Dermed forhindrer man at vann kommer inn og skader boligen, sier Aas.Vann i bolig ved nedbør kan ha to årsaker. Enten at avløpsvann slår tilbake gjennom avløpsrørene, eller overvann som ikke ledes bort fra boligen.– Når det gjelder overvann så er det viktig tenke på hvordan bygget plasseres i terrenget, og at overvann ledes bort fra bygget på en sikker måte.Han opplever at stadig flere kunder kommer med spørsmål eller har oppdrag knyttet til tilbakeslag.– Dersom folk har gjentakende problemer med vann som kommer inn i boligen anbefaler jeg å få installert en tilbakeslagsventil. Det koster litt, man da unngår du problemer med avløpsvann og kloakkvann i hus og kjeller, sier han.

God opptørking

Ingeborg Bjorvand Engh i Mycoteam anbefaler alle som opplever å få kjelleren full av vann å kontakte forsikringsselskapet før de gjør noe annet.– Mange blir så opptatt av å desinfisere og fjerne lukt dersom de har fått kloakkvann i kjelleren, at de glemmer det viktigste, å få tørket skikkelig opp, sier hun.Koliforme bakterier, som følger med kloakkvann, vil etter kort tid dø ut av seg selv.– Bakterier i seg selv er ikke så mye å frykte. Bakterien trenger temperatur på rundt 37 grader og mye fuktighet for å trives, og det får den ikke i en kjellerstue, sier Bjorvand Engh.Hva gjør du dersom kjelleren fyller seg med vann eller kloakk?

  • Kontakt forsikringsselskapet ditt og få en takstmann til å kartlegge skadene.
  • Ta ut møbler og vask dem gjerne med såpevann før de tørkes grundig. I mange tilfeller må også materialer i lettvegger, trepanel og isolasjon skiftes ut.
  • Alt av våte klær og tekstiler må få en omgang i vaskemaskinen på minst 60 grader.
  • Når alt vannet er tørket opp må gulv og vegger rengjøres.
  • Sørg for en etterkontroll av inneklimaet – en enkel test kan dokumentere at du ikke har fått muggsopp som en følgeskade.

Powered by Labrador CMS