FRUSTRERT: Odd Isaksen mener det vil være svært utfordrende å nå læreplanens kompetansemål innen kulde- og varmepumpesystemer med de arealene som i dag er satt av ved nye Ishavsbyen videregående skole.
FRUSTRERT: Odd Isaksen mener det vil være svært utfordrende å nå læreplanens kompetansemål innen kulde- og varmepumpesystemer med de arealene som i dag er satt av ved nye Ishavsbyen videregående skole.

Frykter for kulde-tilbudet

Etter sterkt påtrykk fra faglærer og bransjeorganisasjon er det satt av mer plass til kuldemontørutdanningen ved nye Ishavsbyen videregående skole i Tromsø. Men fortsatt er arealet fryktelig knapt.

Published

Ishavsbyen videregående skole skal etter hvert flytte inn i nye lokaler i Tromsø. Opprinnelig var det planlagt kun 20 kvadratmeter verkstedsarealer og 15 kvadratmeter lager for VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk. Etter iherdig arbeid fra faglærer Odd Isaksen og påtrykk fra bransjeorganisasjonen VKE, ble arealet økt til 63 kvadratmeter og nå har de kommet et skritt lenger.

– Arealet er blitt endret til om lag 136 kvadratmeter. Dette er positivt, men ennå er det for lite, sier Isaksen og fortsetter:

– Spørsmålet er bare om jeg skal bruke mer energi på å diskutere dette med byggherre. Størrelsen på det nye arealet er 26,3 x 5,2 meter. Det er med andre ord et langt og smalt verksted. Da jeg begynte som lærer her i 2003, var verkstedarealet på rundt 190 kvadratmeter. Arealet blir altså sterkt redusert.

Enda trangere senere

Bransjeforeningen VKE har tatt opp bekymringen i et brev til Troms og Finnmark fylkeskommune. Der påpeker de at fra høsten 2021 vil VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk erstattes med VG2 Ventilasjon- og kuldeteknikk, noe som bringer inn ventilasjonsfaget som nytt lærefag. Dette vil føre til et økt behov for verksted- og laboratoriearealer, siden elevene også må få en innføring i ventilasjonsaggregater og deres virkemåte. Fagpersoner som jobber med de nye læreplanene, anslår at man trenger 125–150 kvadratmeter verksted i tillegg til de arealene man trenger i dag.

– VKE frykter at dersom det ikke avsettes større arealer til elevene som skal gå på VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk, vil de få en undervisning som i liten grad forbereder dem på arbeidslivet og den progresjonen i kompetanse de skal ha for å gjennomføre VG3 med opplæring i bedrift. De vil ikke få den praktiske kunnskapen det er behov for og som regjeringen har sagt at yrkesfagelever skal ha med seg ut i arbeidslivet, heter det i brevet fra VKE.

Bransjeforeningen påpeker også at kulde- og varmepumpelinja ved Ishavsbyen vgs er den eneste av sitt slag nord for Trondheim. Hele landsdelen er avhengig av den kompetansen og kunnskapen som elevene får med seg ut i arbeidslivet derfra.

Mye i det blå

Det er mye usikkert om den nye skolen – hvordan den endelig skal se ut, når den skal stå ferdig og ikke minst om den faktisk blir bygd. Kommunen har fortsatt ikke klar noen ny reguleringsplan.

– Det virker som om politikerne bare har tatt en beslutning om at det skal bygges en ny skole, uten å ha grunnlaget klart. Og så presser arkitekter på, og entreprenørene skal ha jobb, sier Isaksen.

I tillegg til at lokalene er alt for små, er de i tillegg plassert i fjerde etasje, noe som ikke er bra med tanke på giftige gasser som er tyngre enn luft.

– Men vi får gjøre det beste ut av det, begynne å tegne inn og se hva vi får plass til – og så håpe at det går seg til etter hvert, sier Isaksen, vel vitende om at hvis prislappen på den nye skolen blir for stor, så blir den aldri bygd.

– Men det blir svært utfordrende å få gjennomført læreplanen på et så lite areal. Her skal det være kuldeanlegg, her skal vi fylle kuldemedium og her skal vi lodde, legger han til.

Powered by Labrador CMS