Pressemelding

PRISVINNER: Jon Sandes.
PRISVINNER: Jon Sandes.

· Ingeborg-prisen til Jon Sandnes

Direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes er tildelt Ingeborg-prisen 2020.

Published

Ingeborg-nettverket arbeider for å gjøre det attraktivt for kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget. Mange faktorer påvirker bransjens attraktivitet.

Gjennom tilrettelegging for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig utvikling, skaper Ingeborg-nettverket en felles møteplass for inspirasjon og motivasjon. Vårt mål er å fremme rørbransjen som arbeidsplass, samt å øke andelen kvinner i utførende, salg, tekniske og fagledende stillinger.

Som et ledd i dette arbeidet deler vi hvert år ut «Ingeborg prisen».

Prisen skal gi en anerkjennelse til en enkeltperson, organisasjon eller bedrift som har bidratt til å synliggjøre og løfte kvinner i rørbransjen, eller på annen måte har gjort en innsats i arbeidet som bidrar til at kvinneandelen i rørbransjen øker.

Vinner av Ingeborg Prisen i 2020 er en person som er relatert til rørbransjen gjennom sin jobb som leder. Gjennom sitt arbeid har vinneren direkte innvirkning på bransjens rammevilkår, også i forhold til hva slags kjønnsbalanse vi vil ha i fremtiden.

Vedkommende har tydelig stemme, er synlig engasjert, troverdig når han/hun bruker enhver anledning til å påpeke hvor viktig kjønnsbalanse og mangfold i byggebransjen er. Dette er en person som viser vei for andre ledere i forhold til kjønnsbalanse.

I form av sin rolle som leder har vedkommende stor påvirkningskraft. Ingeborg-nettverkets oppfordring til denne personen om å gjøre grep rundt kjønnsbalanse har gitt synlige resultater i både egen og andres måte å kommunisere på, både visuelt og verbalt.

Vinneren er ikke rørlegger, men utdannet sivilingeniør innen bygg. Barndommen sin tilbrakte han, for det er en mann, i Afrika, og til daglig er han sjølveste sjefen for norsk byggenæring.

Vi er stolte av å presentere vinneren av Ingeborg Prisen 2020: Direktør i Byggenæringens Landsforening Jon Sandnes.

Powered by Labrador CMS