MANGE MULIGHETER: Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jonathan Økland Torstensen, tror ikke hydrogen som energibærer i bygg ligger veldig mange år frem i tid.
MANGE MULIGHETER: Førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jonathan Økland Torstensen, tror ikke hydrogen som energibærer i bygg ligger veldig mange år frem i tid.

ENERGI & MILJØ

Ser stort potensial for hydrogen i bygg

BERGEN: Kan hydrogen i fremtiden bli en viktig energibærer i bygg? Ja, tror førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jonathan Økland Torstensen.

Published

– Utviklingen av hydrogen som energibærer er foreløpig i en relativt tidlig fase, men Norge ligger langt fremme. Jeg tror at når bruken av hydrogen innen maritim sektor og transport akselererer, så vil veien over til bruk i bygg være kort, sier førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Jonathan Økland Torstensen.

Overskuddsenergi fra solceller

– Det som jeg ser som et mulig scenario, er at overskuddsenergi fra for eksempel vind og solceller kan brukes til produksjon av hydrogen. Gassen kan så lagres og brukes til produksjon av elektrisitet til de periodene hvor det er underskudd av energi. Den siste tidens energisituasjon, med svært høye strømpriser, viser at dette kunne vært en fornuftig modell og bruk av hydrogen, sier Økland Torstensen.

Han forteller at elektrisiteten som hydrogengassen produserer slik kan brukes til både oppvarming, ventilasjon og lys både i boliger og næringsbygg.

Produksjons-hubber

En av utfordringene med hydrogen og bygg er at gassen er eksplosiv og derfor naturlig nok medfører en viss eksplosjonsfare. I 2019 gikk en hydrogenstasjon i luften, noe som trolig vil gjør en del skeptiske til å gå i gang med hydrogen-produksjon i eller tett på et boligområde.

– Det vil derfor være naturlig å etablere produksjons-hubber utenfor de tettest befolkede områdene. Gassen vil da produsere elektrisitet som så blir fraktet til og brukt i byggene, sier Økland Torstensen.

Han mener at dersom byggene kles med solceller, så vil det være med å bidra til et lokalt energigrid, hvor hydrogen brukes til produksjon av ren elektrisitet, mens solceller og eventuelt vindkraft kan være med å bidra til at byggene i større grad er selvforsynt med energi.

– Jeg er overbevist om at vi i løpet av en periode på mellom fem og ti år vil se en utvikling hvor denne typen løsninger dukker opp stadig oftere, sier Økland Torstensen.

Kan ta en sterk posisjon

Ifølge forskeren ligger Norge veldig langt fremme i hydrogen-kappløpet og at vi allerede neste år vil sette i drift verdens første hydrogendrevne ferge.

– Bruksområdene er mange, men det vi må huske på er at Norge har en unik stilling i energisammenheng. Vi har ren vannkraft som stort sett forsyner oss med den energien vi trenger. Langt fra alle land er i en like gunstig posisjon. Hydrogenteknologien som nå utvikles er derfor ikke først og fremst for oss selv, men for andre land. Norge vil derfor mest sannsynlig være en teknologileverandør på dette området. Her har vi mulighetene til å ta en veldig sterk posisjon, sier Økland Torstensen.

Powered by Labrador CMS