Pressemelding

Hun skal lede Ahlsells satsing på bærekraft

Elisa Gasperini er navnet på Ahlsell Norges aller første leder for bærekraft og samfunnsansvar. Ved å dykke inn i alle deler av selskapet, skal hun jobbe for et “grønnere” Ahlsell.

(Pressemelding)

Gasperini kommer fra tilsvarende rolle hos kartongprodusenten Elopak, og har sin første arbeidsdag i Ahlsell tirsdag 6. april. I tillegg har hun sittet i styret i EXTR:ACT - et internasjonalt iniativ for å finne gode løsninger for resirkulering av emballasje.

Med et ønske om å skape endring

Den nye “bærekraftsgeneralen” i Ahlsell betegner seg selv som lidenskapelig opptatt av miljø. Hun kan fortelle at det var Ahlsells tydelige ambisjon om å være bransjeledende innen bærekraft, som tilslutt ble utslagsgivende for at hun søkte på stillingen.
- Jeg har veldig lyst til å være med å endre måten bransjen jobber på, samtidig som man utvikler bærekraft som et konkurransefortrinn for selskapet.

Gasperini er blant annet opptatt av å gjøre ord og flotte presentasjoner om til handling, og at dette er spesielt viktig om man ønsker å tiltrekke seg de beste talentene i morgendagens arbeidsmarked.

- Dagens unge er opptatt av miljøet på en helt annen måte enn tidligere generasjoner, og selv om vi også gjør dette for å være konkurransedyktig og attraktiv i tiden framover, må vi ikke glemme drivkraften som de yngre generasjonene innehar – nemlig at vi først og fremst skal endre oss for å skape en bedre verden.

Alle må involveres!

For å lykkes med å ta Ahlsell i en mer bærekraftig retning, er Gasperini klar på at hele selskapet må være med. For selv om bærekraft har kommet høyere på agendaen hos de fleste selskaper, er det likevel mange som oppretter en “lukket” avdeling som skal jobbe med dette, nærmest adskilt fra kjernevirksomheten.
- Jeg har opplevd dette tidligere, og ser veldig tydelig at det ikke fungerer. Man må ha alle på banen, og det er først når man har det som en strategisk prioritet i alle deler av selskapet, at man kan oppnå endring, sier Elisa som stresser det faktum at bærekraft må være en integrert del av alt man gjør.

- En vellykket integrering av bærekraft skjer først når alle føler seg involvert, og har hatt en stemme i prosessen, avslutter Elisa Gasperini som håper jeg at engasjement hun har for miljø kan smitte over på hennes nye kollegaer i tiden framover.

Powered by Labrador CMS