OVERSIKT: Nils Ove Helgeland hos Hellevik VVS på Sandnes har full oversikt på skjermen – og rørleggerne på Teams med mobilen.
OVERSIKT: Nils Ove Helgeland hos Hellevik VVS på Sandnes har full oversikt på skjermen – og rørleggerne på Teams med mobilen.

Tryggere med Teams og Lean

SANDNES: Hellevik VVS har fått hele planleggingen og rapporteringen over på Teams. I år har Sandnes-bedriften gått inn i VB for å gjøre det enda enklere å få struktur på jobbingen.

Published Last updated

– Vi valgte dem for å få litt bistand til å få strukturert opp jobbingen i prosjektene. Sjekklister og gode rutiner, sier daglig leder Nils Ove Helgeland.

Prosjekter

Han driver en bedrift som kan fortelle om mange spennende prosjekter. Q-Meieriene på Klepp, for eksempel: Hellevik VVS har stått for det rørfaglige, mens utenlandske leverandører har tatt seg av prosessanlegget.

Med vann, varme og kjøling til maskiner og utstyr er det blitt mange spennende grenseoppganger.

– Så er vi i full gang med Fjelltun skole på Jørpeland, med mye gulvvarme og spennende atriumsløsninger med gulvvarme i trinnene. Vi har et par prosjekter oppi nordfylket, rundt Aksdal, og så har vi begynt på et større industri- og kombinasjonsbygg for Vest Entreprenør, med Hatteland Gruppen som byggherre, ramser Helgeland opp.

– Dessuten har vi en del boligprosjekter. Det er stort sett i dette markedet vi opererer – ikke så mye service og småjobber.

Trenger systemer

Det betyr at innmeldingen i VB ikke kan løse alt:
– De er veldig bra på små jobber, men det er nok en del svakheter knyttet til oss som jobber på store prosjekter. Det går an å løse, konstaterer Helgeland.

Hellevik VVS har 32–33 ansatte. Det er for lite til å lage alle systemene selv, men stort nok til at det trengs gode systemer.

Sjefen selv har bakgrunnen sin fra elektro og IT og ser hvordan prosjektene er så komplekse at de stiller veldig store krav til de elektroniske løsningene.

Teams og Lean

– Vi har lagt alt over i Teams i prosjektene våre: Hele fremdriftsplanleggingen og rapporteringen. Fremdriftsplanen er det ofte byggherre eller totalentreprenør som har laget. Så legger vi inn den som oppgave i Teams. Der ser vi hvilke rørleggere som gjør den, og de kan melde hindringer med bilde. Alle ansatte har dette på telefonen sin, og så kjører vi det på stor skjerm ute i alle prosjektcontainere, forklarer han.

De siste par årene har Hellevik VVS gjort mange jobber etter Lean-prinsippene.

– Vi ser når vi er i kontraktsforhandlinger med entreprenøren at hos dem som vi vet at kan Lean, er vi mye mer trygge på at vi får til et godt prosjekt. Vi vet at måten vi planlegger på, samsvarer med det de gjør. Flere og flere hovedentreprenører er veldig bevisste på dette, sier Helgeland.

Han mener at slike ting – forskjellige måter å planlegge på – også har noe av skylden for at det har vært litt for høyt konfliktnivå i norske byggeprosjekter.

Viktige jurister

Likevel har prisen altfor mye å si for hvem som får oppdragene, mener han. Så opplever han ganske ofte at totalentreprenøren blir det som han omtaler som en slags svingdør mot byggherren og at juristene kommer inn oftere enn før på store prosjekter.

– Vi bruker dem til nye kontrakter. Hvis kontraktene er av en viss størrelse, kjører vi dem gjennom en jurist. Én ting er hvis det er standard NS-kontrakter – da går det som oftest nokså greit. Men det er noen som har avarter med innebygde formuleringer som ikke alltid er like heldige. Juristen er en billig forsikring hvis ting går galt.

Bankgaranti

Hellevik VVS ber stadig oftere om bankgaranti.
– Hvis en totalentreprenør ber oss om bankgaranti for at vi kan utføre et arbeid, så bør vi be om en garanti for at de er i stand til å betale oss. De fleste er ærlige og redelige folk, men vi har jo opplevd kunder som har gått konkurs i sluttfasen, sier han.

– Vi skal ikke langt tilbake i tid før de sa «nei, da finner vi oss en annen» når vi ba om bankgaranti, men vi blir mer og mer steile på at det vil vi ha. Det er billigere for oss å betale ti–femten tusen for en bankgaranti enn å sitte igjen med en smell på flere hundre tusen, sier Nils Ove Helgeland.

Powered by Labrador CMS