VERKSTED: Verkstedet er et godt bidrag til at GK i Odda har flere ben å stå på – fra venstre Ernst Marius Hetland, Rune Hetland og Tor Eivind Osmo.
VERKSTED: Verkstedet er et godt bidrag til at GK i Odda har flere ben å stå på – fra venstre Ernst Marius Hetland, Rune Hetland og Tor Eivind Osmo.

GK Odda:

Liten avdeling med tunge kunder

Med ni ansatte håndterer de store industrikunder og kraftbransjen. – Vi er en liten avdeling, så det er godt å ha et stort system i ryggen, sier Tor Eivind Osmo hos GK Odda.

Published

Avdelingslederen skulle gjerne hatt med seg litt flere kolleger.
– Men jeg tror ikke skolene er flinke nok til å snakke om dette faget, sier prosjektleder Rune Hetland.

– Kanskje bransjen også har en jobb å gjøre, mener Osmo.

Tre ble ni

Det er seks år siden GK kjøpte opp restene etter en Apply-avdeling i Odda.
– Da var de tre ansatte. Nå er vi ni, men vi skulle helst vært ti. Vi har vokst jevnt og trutt siden oppstarten, oppsummerer Tor Eivind Osmo.

Det betyr 12,3 millioner kroner i omsetning det første hele driftsåret, i 2015. I år lander GK-avdelingen på rundt 20.
– Aktiviteten har ikke vært mindre på grunn av koronaen, men vi gjør ting på litt andre måter enn før. Nye rutiner og nye måter å omgås kundene på. Hos industrikundene og kraftbransjen gjør vi mest mulig på forhånd med HMS, møter og arbeidstillatelser. Vi møter ikke så mye opp på kontorene til folk lenger, forteller han.

Vanskelig innleie

Mens restriksjonene var strengest, styrte han etter kundene og møtte opp når aktiviteten hos kunden var minst.

– Det vi har merket, er at vi har hatt litt utfordringer med innleie av utenlandsk arbeidskraft og karantene. Vi har hatt fire–fem innleide, og de fleste har vært utenlandske. Nå har vi ikke hatt folk på innleie siden de siste reiste hjem rett før påske. Når aktiviteten er like stor, gjør det at vi har hatt det travelt i vår. Det blir vel en travel høst, også, spår Osmo.

STORE PLANER: Boliden har fått 341 millioner kroner til ny produksjonsteknologi fra Enova – nå venter hele Odda spent på om prosjektet blir noe av.
STORE PLANER: Boliden har fått 341 millioner kroner til ny produksjonsteknologi fra Enova – nå venter hele Odda spent på om prosjektet blir noe av.

Kraft og industri

Odda og Hardanger har mye vannkraft og mange store industrikunder.

– Så er det kanskje også spesielt for vår avdeling at vi er kombinert og driver både med service og entreprise. I tillegg har vi verkstedproduksjonen og en del utvendig, tradisjonelt blikkenslagerarbeid. Kundene spenner fra privatpersoner som skal ha et lite beslag, til de største konsernene i Norge. Totalentreprenører som AF Gruppen og Skanska i tillegg til Statkraft og Hydro Energi, sier han.

Både det store spennet mellom kundene og den store variasjonen i arbeidsoppgaver gjør hverdagen veldig interessant. Byggeaktiviteten varierer veldig fra år til år, og da gir småkundene og allsidigheten flere ben å stå på. I staben er det ingen strenge skiller: Noen ganger må serviceteknikerne være med i produksjonen eller prosjektene.

Samarbeider

– Vi har ikke tette skott mellom service og entreprise. Så har vi også servicekunder som har en del kjøling og kjølemaskiner. Der har vi tett samarbeid med kjøleavdelingen i Haugesund og noe med kjøleavdelingen i Bergen, forteller Osmo.

Også på prosjektering og prosjektutvikling er det godt å ha et samarbeid med Bergen og resten av konsernet.

Helse Vest og Statens vegvesen er eksempler på kunder der flere av GK-avdelingene må være med. Når aktiviteten dekker hele Vestlandet, er det nyttig å være både lokale og del av et system.

Samtidig er konkurransen tøff også i Odda:
– Når det offentlige er en så stor del av entreprisemarkedet, betyr det at på alle prosjekter med en viss størrelse, konkurrerer vi med firmaer i haugesundsregionen, Sunnhordland og bergensregionen. Styrken vår er at vi er lokale og at vi har flere ben å stå på, mener avdelingslederen.

Milliardprosjekt

Nå venter han spent på om naboen, sinkvernet Boliden, gir klarsignal for utviklingsprosjektet som skal øke kapasiteten fra 200 000 til 350 000 tonn og på hvordan det går med kundene som arbeider med å bruke hydrogen i industrien – og på et nytt prosjekt for Statkraft og AF på Haukelifjell.

– Boliden er rammeavtalekunde hos oss, og vi håper veldig at de lykkes med satsingen sin. Hvis de går i gang, er det milliardinvesteringer. Mesteparten er tunge bygningstekniske ting og prosessutstyr, men så er det også en del komfortventilasjon og styring av den. Kontrollrom, kontorer og laboratorium er absolutt i vår gate. En utbygging der vil få store ringvirkninger for hele regionen, sier Tor Eivind Osmo.

Powered by Labrador CMS