"Det enkle blir ofte helt feil"

Månedens kommentar fra Gert Nielsen.

Published

Et reklameslogan fra en kjent norsk dagligvarekjede har spredt seg til områder hvor den aldeles ikke har noe å gjøre, og har om ikke ført til, så i hvert fall medvirket til en økende angst for å ta tak i ting som er komplekse.Er det ikke enkelt eller kan det ikke forenkles slik at det blir enkelt, da er det ikke verdt å tale om, eller også så er det «eliten» som er ute for å lukke igjen døren for «vanlige» folk.Vi ser det overalt. Er problemene for komplekse er de ikke verdt å tale om, sikkert en av grunnene til at ingen norske politikere snakker seriøst om global oppvarming. Det er et umåtelig komplekst felt, som forsøker å ta for seg klimaet på hele kloden for å se hvordan økende CO₂-innhold i atmosfæren påvirker oss alle.

Hvem er arrogant her?

Om man forsker på et emne et helt liv og kommer frem til et resultat som baserer seg på denne forskningen og man vet at de fleste ikke vil forstå bakgrunnen, men føler seg forpliktet til likevel å fortelle hva man har funnet eller den som avviser dette med «Det tror jeg ikke noe på».Hvem er det som kommer med en oppvisning i arroganse som ikke kjenner noe sidestykke?I mitt hode er det i hvert fall ikke den faktabaserte forskeren, men derimot den som bare har magefølelsen som støtte. Man tillater seg å tilsidesette flere tiårs forskning, det arbeide som mange forskere har brukt et helt arbeidsliv for å få frem, fordi man mener at ens magefølelse og hva man kan se utenfor vinduet. Beskyldningen mot forskerne som arrogante kommer av at de faktisk tillater seg å komme frem med utsagn som de fleste av oss ikke forstår. Og for mange er det å snakke om noe de ikke forstår, det samme som å snakke over hodet på dem og dermed arrogant.Vi lever i en tid hvor enkelhet i hodene til folk kan føre til, og sannsynligvis vil føre til, store problemer. Et enkelt eksempel i nærheten er «Brexit».Folk ble lovet enkel oppretting i hva de følte var urettferdigheter og overgrep fra en overnasjonal struktur. Saken viser seg tydelig nå, at dette problemkomplekset ikke var så enkelt som det ble fremstilt som, og de som kom opp med de enkle løsningene hadde ikke respekt nok for problemstillingene til faktisk å forsøke å forklare hva som ville skje. De oppfører seg fremdeles som om de ikke har forsøkt å reflektere over det selv.Så i stedet for en faktabasert diskusjon ble det en følelsesmessig suppe som ikke fører noe godt med seg. Det har blitt fastslått at mennesker har to tenkesystemer, et kjapt og intuitivt og et reflektende, langsomt system. Samtidig beveger samfunnet vårt seg mer og mer mot hurtighet, kjappe svar.Debattprogrammene på TV er et sørgelig eksempel på dette. Ikke alene virker programlederne ofte fullstendig på jordet rundt de problemene som skal stilles, men kommer det antydningen av refleksjon i et svar kommer kommentaren «Ja eller nei.»

Helt på trynet!

Vanskelig spørsmål må bli vist passe respekt og det må bli satt tid av til refleksjon. Tid til omtanke er faktisk det eneste virkemiddel som kan brukes på komplekse problemstillinger. Å påstå noe annet er å se bort fra kompleksiteten i tilværelsen.I byggebransjen ser vi noe lignende, at byggherrer forventer at et stort bygg skal stå ferdig i løpet av 24 måneder fra start til slutt. Helt på jordet igjen, men dessverre mangler de fleste aktørene i bransjen baller til å fortelle at dette er helt feil og at man da vil få et bygg med all verdens problemer. Man bukker og neier og håper at det går. Hvilket det sjeldent gjør.Jeg tror at den manglende tid til å tenke, raffinere og faktisk forenkle gjør at vi får bygg som er vanskelige for dem som designer systemene selv og forstå og det blir satt inn mye regulering som faktisk ikke var nødvendig om man hadde latt tingene modne. Faktum er jo at de fleste bygg ikke er ferdige når de tas i bruk, de tekniske fagene holder ofte på et år eller to etter at bygget har blitt tatt i bruk.Hadde det da ikke vært bedre for alle parter om man hadde gitt dem den tiden i utgangspunktet?

Ekte enkelhet

Ekte enkelhet, det være seg i et styresystem, et termisk systemdesign, eller en dyp teori om elektronenes baner rundt atomkjernen, kommer etter lang tids arbeide med komplekse systemer som man etter hvert får kokt ned til det minst mulige og det enklest mulige.Hadde man ikke hatt den tiden til rådighet ville ting ha blitt rotete og uoversiktlig og fullstendig umulig å få andre til å forstå og bruke. Ekte enkelhet springer ut av kompleksitet kokt ned til det grunnleggende.Det enkle er ofte beste, sier reklamen. Jeg tilføyer, kun hvis det enkelt fordi noen faktisk har tenkt over det.Ellers blir det bare dumt.

Powered by Labrador CMS