MEDLEMMER: Det eneste som kan gi bedringer for hele bransjen, er om flere melder seg inn i Rør Norge, sier avtroppende styreveteran Geir Thollefsen.
MEDLEMMER: Det eneste som kan gi bedringer for hele bransjen, er om flere melder seg inn i Rør Norge, sier avtroppende styreveteran Geir Thollefsen.

Savner engasjerte rørleggere

Geir Thollefsen går ut av styret i RørNorge etter 14 år.

Published

Geir Thollefsen takker for seg etter 14 år i styret i Rørentreprenørene Norge. – Flere må engasjere seg og gjøre en jobb for hele næringen, sier han.

– Jeg har rett og slett sittet for lenge, mener han selv.

Geir Thollefsen ble valgt inn i styret i det som den gangen var NRL, i 2005. Han kommer med to grunner når han skal fortelle hvorfor han nå takker for seg. Den andre er arbeidsmengden.

Nye krefter

– Når man først kommer inn i styret, har man lett for å komme inn i forskjellige utvalg, også. Samtidig skal man drive en stor bedrift, peker han på. Men først og fremst:

– Det trengs nye krefter, og det er naturlig at man skiftes ut.

Thollefsen ser tilbake på 14 år med nyttig lærdom og gode erfaringer.– Jeg har jobbet tett med mange faglig dyktige og fine personer i NRL og Rør Norge sentralt, og jeg har opplevd tre formenn. Per Enersen, Stein Ove Bjelland og Torkild Korsnes, som er nå.

– Du var ikke inne på tanken å satse på ledervervet selv?

– Det har vel vært noen som har ymtet frempå om det, men det har jeg aldri hatt tid til. Det er en halvdagsjobb, og det hadde ikke gått å ha noen på deltid i den vanlige jobben min.

Artikkelen fortsetter etter annonsen:[nemitek-adset id="115"]

– Engasjer deg!

Geir Thollefsen oppfordrer flere til å engasjere seg til beste for bransjen og faget.– Jeg brenner for dette faget her. Jeg har ikke drevet med noe annet, og jeg ser på det som et privilegium å få lov til å gjøre ting som gagner hele faget – inkludert konkurrentene. Jeg har alltid deltatt på firmaets og konkurrentenes vegne. Det er det for få som gjør. For få tillitsmenn stiller opp for næringen og bransjen vår, konstaterer han.

– Det burde vært mange flere som engasjerer seg. De fleste bare nyter godt av det vi har jobbet frem og vet ikke hvorfor det er blitt slik. Det har vært veldig vanskelig både lokalt og sentralt å få yngre til å engasjere seg i felles spørsmål. Jeg har på følelsen at det er litt i tiden å være seg selv nærmest. Man tenker på seg selv, ikke på naboen.

Klikk her for å se fordeler med medlemskap i Nemitek.

Flere medlemmer …

Av viktige enkeltsaker som han har arbeidet med, trekker han frem nytt websystem med digital kvalitetssikring og kommunikasjon, og digitalt opplæringsprogram. Og ikke minst utviklingen av akkordtariffen og FOB-en – fellesoverenskomsten for byggfag. Han er opptatt av muligheten til å prege det som gjøres i BNL, av arbeidsgiversakene og av den politiske påvirkningen, og stolt av at Dag Halvorsen er blitt den første rørleggeren i NHO-styret.

– Vi trenger å stå samlet for å få en akseptabel hverdag i byggenæringen. Da må flere engasjere seg. Jeg ønsker at flest mulig bedrifter er medlemmer av Rørenteprenørene Norge. Så må vi forholde oss til de hovedreglene vi er blitt enige om sånn at bedriftene kan opptre seriøst, for vi har nok å gjøre med å slåss mot de useriøse. Det er en utfordring å holde organisasjonsgraden oppe – det er det eneste som kan gjøre bedringer for fellesskapet, sier Thollefsen.

… også fra kjedene

I den anledning avlegger han kjedene en visitt. Flere av bedriftene der burde vært tilsluttet Rør Norge, mener han:

– De prøver å konkurrere med Rør Norge på en rekke områder, men de kan ikke og skal ikke konkurrere på en del av de samme tingene. Det finnes bare én arbeidsgiverorganisasjon!

Han håper at de som kommer etter ham i styret, brenner for jobben og er klare for å gjøre en jobb for hele næringen.

– I et sånt vitalt styre treffer du mange dyktige ledere som du lærer noe av. Alt er ikke riktig i Oslo – vi kan lære av hverandre. For å kunne involvere seg i saker må man ha opplevd noe selv, og det kommer frem i diskusjonene. For å lande på en beslutning bruker man seg selv som eksempel, og da lærer man av den prosessen, sier han.

Ikke pensjonist

Til daglig er Geir Thollefsen daglig leder i C. M. Mathiesen & Co i Oslo. I høst fyller han 62 år, men han har ingen planer om å pensjonere seg på lenge ennå.

– Jeg er ung og sprek, så jeg har mye å gi, sier han.

Powered by Labrador CMS